Dank, namens Jan van Baal

Lees de column van Jan van Baal

Wethouder Jan van BaalDank

Graag wil ik u allen, met name onze inwoners en ambtenaren, bedanken voor de open en transparante wijze waarop u met ons als college hebt willen samenwerken de afgelopen vier ’tropenjaren’.

U hebt ons zeker niet gespaard maar we hebben altijd de persoonlijk-positieve houding tijdens de gesprekken en/of bijeenkomsten met u bijzonder gewaardeerd.

Ruimtelijk

We hebben veel bereikt in vier jaren. Oude dossiers zijn afgewikkeld en dan noem ik een paar zeer hardnekkige zoals het Land van Tap, de doorsteek Werenfriedplein, de boerderij Rijzenburg, de tunnelstructuur bij Elst Centraal en bomendiscussies die zich al meer dan 25 voortsleepten.

En er komt nog veel op ons af: dijkversterking/teruglegging, de komst van een railterminal bij Eimeren/Reeth, doortrekking van de A15, wind- en zonne-energie 

Financieel

We zijn een financieel gezonde gemeente. De afgelopen jaren hebben we geen onnodige investeringen gedaan en hebben beheersing van budget-disciplines en een stevige beleidsvisie samen tot een prima algemene reserve geleid. Daarnaast behoort onze gemeente nog steeds bij de  30 goedkoopste gemeenten . Ondanks het feit dat we een behoorlijke klus met het opwaarderen van onze ’dorpshuizenstructuur’ hebben gerealiseerd.

WMO en Onderwijs

Een gigantische klus mag het zeker genoemd worden zoals de hervorming van het sociale domein op ons is afgekomen. Ook hier zijn we er als college in geslaagd om deze monsterklus, bijna geluidloos, zonder noemenswaardige problemen voor onze inwoners op een goede wijze te realiseren. Het onderwijs is bezig om zich op een snel veranderende samenleving aan te passen.

Participatie en Sport

Participatie is een hardnekkig dossier gebleken maar ook hier gaat de herstructurering van onder andere Presikhaaf Bedrijven lukken en heeft de steun aan de mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt goede resultaten opgeleverd. Ook de sportwereld, die zich zoals gebruikelijk ’sportief en resultaatgericht’ in de strijd werpt, heeft zich prima in de kijker gespeeld, dat belooft nog wat!

Afsluitend heeft de Rekenkamer onlangs haar rapport ‘Burgerpeiling’ gepresenteerd waarbij 38% aangeeft vertrouwen te hebben in de manier waarop de gemeente bestuurd wordt. Dat is hoger dan het landelijke gemiddelde van 30%. Daar zijn we trots op!

Met dank voor de samenwerking met u allen gedurende 2014-2018 en tot ziens bij de stembus op 21 maart!

 

Jan van Baal,

Met uiteraard mijn dank aan onze burgemeester en mijn collega’s Wijnte, Ron en Ben!