Column: Vakantieperiode - door wethouder Rob Engels

Nog een week en het college van B&W gaat officieel ook met reces. Even geen collegevergaderingen, geen voorstellen afstemmen en vaststellen, gewoon even rust! Half augustus start de vergaderkalender weer en kunnen we weer aan de bak.

Ik hoop met u dat we mooi weer hebben, van het zonnetje kunnen genieten en het nieuwe normaal een beetje gaat lijken op het oude normaal. Maar voorlopig blijven we ons best doen om de afstand te bewaren en groeten we elkaar op afstand. Met plezier kijk ik uit om met mijn vrouw en drie kleinkinderen een weekje in de Ardennen te genieten van een mooie camping met grote glijbanen (niet voor mij, maar voor de kids!).

Ook de scholen zullen na de vakantie als vanouds weer van start gaan. Normale lesdagen, normaal aanbod van de lesstof en docenten die weer echt voor de klas staan. In de veronderstelling dat eventuele achterstanden snel zijn weggepoetst, hoop en verwacht ik dat ieder kind weer snel haar of zijn draai heeft gevonden. Tevens verwacht ik dat de aansluiting met de BSO (buitenschoolse opvang) naadloos zal plaatsvinden.

In deze zomerperiode gaat natuurlijk het werk gewoon door. Zoals bij zoveel gemeenten constateren wij ook in Overbetuwe dat de beleidsterreinen jeugdzorg en volwassenenzorg (Jeugdwet en WMO) meer geld vragen dan dat wij van de rijksoverheid daarvoor krijgen. Dit levert een tekort dat wij nu financieren vanuit onze reserves, maar wat wel een halt moet worden toegeroepen. Enerzijds spreken wij die rijksoverheid aan op de bij-financiering van dit tekort, anderzijds zullen wij ook aanpassingen moeten doen om binnen de begrote financiën onze taakstelling inhoud te geven. De komende periode zijn wij druk om de raad een voorstel te doen, waarin wij aangeven hoe wij dit tekort willen opvangen met behoud van kwaliteit van de zorg en ondersteuning voor de inwoners van Overbetuwe. Dus, ook al is het reces, er ligt een uitdaging die ons van de straat houdt!

Overigens, heeft u het al gezien: onze nieuwe entree van het gemeentehuis. Een aanwinst op de markt. Een aanbouw waar we trots op zijn, waar we u met plezier zullen ontvangen. Waar de koffie klaar staat en wij u beter dan voorheen kunnen helpen. Een aanbouw die functioneel en sober is uitgevoerd. Binnen het financieel kader, zoals afgesproken met de raad. En bovenal een pracht stuk werk door een lokale aannemer.

Voldoende voor nu. Allen een fijne vakantie en graag tot schrijfs!

Rob Engels 
wethouder