Column wethouder Dimitri Horsthuis

Een rondje kernen

In 2012 ben ik in Driel komen wonen en heb ik mij na een paar maanden aangesloten bij de dorpsraad Driel. Waarom? foto Dimitri HorsthuisSimpelweg omdat ik iets voor de samenleving wilde betekenen. De afgelopen weken bracht ik samen met de kernenadviseurs een bezoek aan alle kernen in Overbetuwe. Een mooie nadere kennismaking met de verenigingen, stichtingen, dorpsraden, wijkplatforms en betrokken inwoners. Elk met zijn eigen aanpak en uitdagingen op basis van de leefbaarheid van een dorp of kern. Allemaal met dezelfde motivatie en energie die ik destijds bij de dorpsraad heb mee mogen maken.

In deze kennismakingsronde heb ik veel gezien van de gemeente. Van dorpshuis Beatrix tot Stichting 4WD.CARE. Van Zicht op Zetten tot aan de Randwijkse Waarden. In persoonlijke gesprekken met diverse mensen uit de dorpen heb ik gezien hoe actief en betrokken de inwoners zijn. Ze stellen zich tal van doelen op het gebied van sport, zorg, welzijn en maatschappelijke initiatieven.

Gemeente Overbetuwe wil zo goed mogelijk samenwerken met de kernen en zo de leefbaarheid versterken. We noemen dit ‘kerngericht werken’. Het kerngericht werken hebben we in deze bijeenkomsten toegelicht. De komende tijd gaan we onderzoeken, samen met inwoners en maatschappelijke partijen, hoe we in diverse situaties zo goed mogelijk kunnen samenwerken en wie welke rollen en verantwoordelijkheden daarbij heeft.

Tijdens een bijeenkomst met de mensen van de dorpsraden en wijkplatforms, op 29 oktober, hebben we deze rollen samen verder verkend. Hierbij kwam duidelijk naar voren dat inwoners graag meer betrokken willen worden en dat een dorpsraad of wijkplatform hierin een verbindende rol kan spelen. Goede communicatie met alle partijen verhoogt het draagvlak en biedt duidelijkheid in het proces. Hierin is voor de gemeente een steeds meer faciliterende rol weggelegd. Bovendien is elke kern en dorp anders en heeft verschillende behoeften: kerngericht werken betekent dus ook maatwerk per dorp of kern.

Inmiddels heb ik Slijk-Ewijk, Zetten, Hemmen, Andelst, Herveld, Driel, Elst-Oost, Randwijk, Oosterhout, Heteren en Elst-Noord bezocht en in de komende weken zal ik ook Elst-Zuid en Valburg nog bezoeken. Ik wil iedereen bedanken voor de energie die ze in deze kennismaking hebben gestopt en we spreken elkaar zeer binnenkort voor de verdere invulling op basis van kerngericht werken.

 

Dimitri Horsthuis-Tangelder

Wethouder o.a. Kernenbeleid