Carbidschieten met de jaarwisseling

Op grond van de APV is carbidschieten verboden. De burgemeester kan ontheffing verlenen van dit verbod.

Zo’n ontheffing kan alleen worden verleend voor het carbidschieten buiten de bebouwde kom op 31 december tussen 12:00 en 16:00 uur. Een aanvraag voor de ontheffing moet vóór 1 december a.s. worden ingediend bij het Team Vergunning en Handhaving.

U kunt een aanvraag indienen per mail: omgevingsloket@overbetuwe.nl

In uw aanvraag staan de volgende gegevens:

  • uw persoonlijke gegevens
  • naam
  • adres
  • woonplaats
  • uw BSN-nummer
  • exacte locatie en tijd van carbidschieten.

De leges voor deze ontheffing bedragen € 148,- .