Brief van de gemeenteraad aan de inwoners van Overbetuwe

Overbetuwe, haar inwoners, ondernemers en organisaties worden allen op eigen wijze getroffen door het Coronavirus. De gevolgen zijn enorm.

Voor mensen in de zorg, horeca, het toerisme en de cultuursector. Natuurlijk ook voor de ondernemers, die reeds medewerkers gedwongen naar huis gestuurd hebben of werktijdverkorting hebben aangevraagd. Wij denken ook aan alle flexwerkers en ZZP’ers, die getroffen worden door de omstandigheden, waarin wij nu verkeren. Mensen komen mogelijk zonder regulier inkomen te zitten.

En dan de mensen die fysiek getroffen zijn door het virus. Wij wensen hen veel beterschap, steun en liefde van familie, vrienden en omgeving toe. Wij vertrouwen op daadkrachtige steun van landelijke en provinciale overheden om inwoners en bedrijven te ondersteunen.

De gemeente Overbetuwe komt voor ingrijpende besluiten te staan. Helaas kunnen ook wij niet alles overzien, noch voorzien. Wij hebben vertrouwen in onze burgemeester en de organisatie, dat alles wat noodzakelijk is, wordt gedaan.

Wij doen een dringende oproep aan alle inwoners van onze dorpen om alle maatregelen van de overheid op te volgen. Ook als u het er niet mee eens bent, roepen wij u op om de spelregels na te leven. U doet dit voor de gezondheid van een andere inwoner.

Wij wensen de mensen in de zorg, de hulpdiensten, onderwijs, supermarkten, logistieke centra en iedereen in vitale beroepen alle sterkte toe.

Wij hebben veel bewondering voor uw belangrijke en intensieve werk!

Aan onze Burgemeester, Patricia Hoytink-Roubos, onze wethouders en alle betrokken ambtenaren betuigen wij onze steun. Zij spannen zich maximaal in voor u en de kwetsbaren in de samenleving.

Graag wensen wij alle inwoners van Overbetuwe veel sterkte toe.

Draag zorg voor elkaar en schroom niet om hulp te vragen als dat nodig is. Steun op elkaar als familie, vrienden, dorpen, wijk, straat en buren. Heb oog voor de meer eenzame mensen in onze maatschappij en bel ze eens om te vragen hoe het met ze gaat.

Samen kunnen wij veel meer geven. Samen kunnen wij deze moeilijke periode doorstaan en te boven komen. Wij rekenen op uw medewerking.

 

De voltallige gemeenteraad van Overbetuwe.

logo gemeenteraad overbetuwe