Borging betaalbare koopwoningen in ontwerp-bestemmingsplan De Pas

Voor de sociale koopwoningen in de nieuwe woonwijk De Pas in Elst gaat een zelfbewoningsplicht gelden. De ontwikkelaars BPD | Bouwfonds Gebiedsontwikkeling en Amvest, die de wijk de komende jaren gaan realiseren, hebben daarover afspraken gemaakt met de gemeente Overbetuwe.

Zelfbewoningsplicht

Een zelfbewoningsplicht voorkomt dat beleggers de woningen kopen om ze vervolgens te gaan verhuren. De nieuwbouwwijk met maximaal 354 woningen bestaat sowieso voor 50 procent uit woningen in het betaalbare segment: 105 sociale huurwoningen en 70 sociale koopwoningen tot de NHG-grens. Voor die laatste geldt dus een zelfbewoningsplicht. De overige woningen zijn woningen in de vrije sector.

Wethouder Hol: ‘Met deze afspraken zorgen we er voor dat er zoveel mogelijk betaalbare woningen beschikbaar blijven voor kopers die er zelf willen gaan wonen. De huidige woningmarkt vraagt om ongebruikelijke stappen, en ik ben blij dat we dit samen met BPD en Amvest hebben kunnen regelen. Ook voor andere nieuwbouwplannen in Overbetuwe hoop ik dit soort afspraken te kunnen maken’.  

Het college van Overbetuwe stelde dinsdag het ontwerp-bestemmingsplan vast voor woonwijk De Pas. In de wijk komen maximaal 354 woningen van diverse woningtypen (koop/huur, rijwoningen, gestapeld, vrijstaand etc.). Ook is er in de Pas ruimte voor twee maatschappelijke voorzieningen (zorgeenheden voor dementerenden), veel groen, wegen en paden en speelvoorzieningen. 

Binnen vijf jaar

Het ontwerp-bestemmingsplan ligt tot en met 11 november ter inzage. Op 12 oktober is er een informatieavond over het bestemmingsplan en de procedure.

Het plan wordt eind dit jaar ter besluitvorming aangeboden aan de raad van de gemeente Overbetuwe. In het nieuwe jaar beslist de gemeenteraad dan definitief over het bestemmingsplan. Als alles volgens plan verloopt, kan in het voorjaar van 2022 worden gestart met de bouw. Binnen vijf jaar moet de nieuwe woonwijk gerealiseerd zijn.

Meer informatie en aanmelden voor de informatiebijeenkomst