Bezwarenafhandeling WOZ – No Cure No pay

WOZ-waarde te hoog? Wij maken gratis bezwaar voor u! Er zijn diverse bedrijven met deze slogan actief. Waarschijnlijk heeft u er wel eens iets over gelezen, bijvoorbeeld op internet of in een reclamefolder. Het klinkt mooi, maar hoe werkt het eigenlijk?

Informeel contact over WOZ-waarde

De gemeente heeft de WOZ-waarde van uw woning, bedrijfspand en/of grond vastgesteld. Als u het niet eens bent met de waarde, hopen wij dat u contact met ons opneemt. De gemeente wil net als u graag dat de WOZ-waarde klopt. Wij hebben er geen enkel belang bij om de waarde te hoog vast te stellen. Waar gewerkt wordt, worden immers “fouten” gemaakt. Als blijkt dat wij een “fout” hebben gemaakt bij het vaststellen van uw WOZ-waarde, passen we deze graag voor u aan, geheel kosteloos.

Formeel bezwaar

Moet er iets uitgebreider naar uw pand worden gekeken, dan is het verstandig om formeel bezwaar te maken. Het bezwaarschrift moet dan uiterlijk 13 april 2020 door u verzonden zijn. Bezwaar maken is altijd gratis, u heeft er maar heel zelden een gespecialiseerd bureau voor nodig. En dat is prettig, want deze bureaus zeggen wel dat ze voor u gratis zijn, maar dat klopt niet helemaal. Hoe zit dat precies?

No-cure no-pay bedrijf leidt tot hogere OZB in de toekomst

Als een bezwaarschrift gegrond is, is de gemeente wettelijk verplicht om een kostenvergoeding uit te betalen. Als u een bedrijf namens u bezwaar laat maken, machtigt u dit bedrijf om deze kostenvergoeding te incasseren. Deze kostenvergoeding is genormeerd en zo hoog dat de no-cure no-pay bedrijven ervan kunnen bestaan. Hun boterham is dus de kostenvergoeding die de gemeente aan hen moet uitbetalen omdat u het bedrijf heeft ingeschakeld.

Het is belangrijk om te weten dat deze bureaus en makelaars voor zaken waarbij het bezwaar is toegekend en de WOZ-waarde is gewijzigd, de volgende door regelgeving vastgestelde kostenvergoeding van de gemeente krijgen:

  • Vergoeding voor het indienen bezwaarschrift € 261,-
  • Vergoeding voor het bijwonen hoorzitting € 261,-
  • Vergoeding voor het indienen taxatierapport minimaal € 256,52

In de praktijk komt het er op neer dat als in een bezwarenprocedure in 2020 de WOZ-waarde van een woning met € 10.000,- wordt aangepast, dit een vermindering van de aanslag oplevert van € 10,09. Het bureau of makelaar krijgt vervolgens voor zijn werkzaamheden een bedrag van € 778,52 uitbetaald!

De gemeente maakt op deze manier meer kosten en zal dit uiteindelijk weer moeten verrekenen in de tarieven. Uiteindelijk worden alle belastingbetalers met deze nieuwe belastingtarieven geconfronteerd. En dat is jammer en onnodig, want bezwaar maken bij de gemeente is altijd gratis.
De gemeente handelt alle bezwaarschriften op de zelfde wijze af. Wij maken dus geen onderscheid tussen een bezwaarschrift dat u zelf indient of dat door een no-cure no-pay bedrijf wordt ingediend.

Vragen

Heeft u nog vragen? Bel dan met de medewerkers van Financiën/Belastingen via telefoonnummer 14 0481 of stuur een e-mail naar info@overbetuwe.nl. Doe dit vooral ook als u vragen of twijfels heeft over uw WOZ-beschikking of over één van de gemeentelijke heffingen. De gemeente helpt u graag verder, geheel gratis!