Sociaal Domein: spreekuren vervallen

Het reguliere inloopspreekuur op woensdagmiddag vervalt. Ook alle spreekuren van het Sociaal Team Overbetuwe vervallen.

Vragen over het Sociaal Domein (Wmo, Meedoenregeling, schuldhulpverlening, werk en inkomen, bijzondere bijstand) kunt u het best telefonisch stellen, via 14 0481. Als dat niet mogelijk is, kunt u een afspraak maken via 14 0481.

Extra informatie over Sociaal Team Overbetuwe

De spreekuren van het Sociaal Team Overbetuwe komen tot 6 april te vervallen. Alle geplande huisbezoeken worden omgezet in een telefonische intake. U wordt dan telefonisch benadert, de consulent thuis komt niet meer bij u thuis voor het  ‘keukentafelgesprek’.