Sociaal Domein: spreekuren vervallen

Het inloopspreekuur op woensdagmiddag vervalt voorlopig. Ook alle spreekuren van het Sociaal Team Overbetuwe gaan nu niet door.

Vragen over het Sociaal Domein (Wmo, Meedoenregeling, schuldhulpverlening, werk en inkomen, bijzondere bijstand) kunt u het best telefonisch stellen, via 14 0481. Als het nodig is om een telefonische afspraak te maken om uw vraag te beantwoorden, dan kunt u ook via 14 0481 een afspraak maken. 

Extra informatie over Sociaal Team Overbetuwe

De spreekuren van het Sociaal Team Overbetuwe komen te vervallen. Alle geplande huisbezoeken worden omgezet in een telefonische intake. U wordt dan telefonisch benadert, de consulent thuis komt niet meer bij u thuis voor het  ‘keukentafelgesprek’. Kijk voor verdere informatie op de pagina van het Sociaal Team Overbetuwe