Eenmalige coronaherstel subsidie aanvragen

De gemeente wil initiatieven die zich richten op kwetsbare groepen de komende tijd extra ondersteunen in de vorm van een subsidie. De subsidie is beschikbaar voor bestaande en nieuwe activiteiten

Bijna alle inwoners van Overbetuwe hebben op de één of andere manier te maken (gehad) met de gevolgen van Corona. Dat geldt extra voor mensen in kwetsbare situaties zoals ouderen, alleenstaanden, jongeren of mensen met psychische problemen. Zij worden vaak extra hard geraakt omdat door de maatregelen bepaalde structuren of activiteiten wegvallen. 

Organisaties en inwoners die in aanmerking komen voor deze subsidie

 • Dorpshuizen 
 • Jongerencentra
 • Theater De Kik
 • Steunpakket Welzijn en Leefstijl (meer informatie hieronder)

Steunpakket Welzijn en leefstijl 

Het steunpakket voor welzijn en leefstijl biedt initiatiefnemers in Overbetuwe de kans een eenmalige subsidie aan te vragen voor de ondersteuning van jeugd (de leeftijdsgroep van 0-27 jaar), kwetsbare mensen en het bevorderen van een gezonde leefstijl. Het gaat hier om mentale en sociale steun voor groepen inwoners die extra geraakt worden door de corona-maatregelen. De subsidie is gericht op drie thema’s, gericht op de intensivering van initiatieven die bijdragen aan:

 • Het welzijn van Overbetuwse jeugd; 
 • ontmoeting en begeleiding van ‘kwetsbare’ groepen;
 • initiatieven die een gezonde leefstijl ondersteunen en bevorderen.

Voorwaarden

Voor deze subsidie gelden de onderstaande voorwaarden.

 • De activiteit richt zich op (groepen) inwoners van Overbetuwe die extra geraakt zijn door de corona-maatregelen en daardoor minder goed in staat zijn mee te doen in de samenleving. 
 • De activiteit moet in 2022 van start gaan en kan doorlopen tot in 2023.
 • Als aanvrager hebt u geen politiek, religieus en/of commercieel oogmerk.
 • De aanvraag moet gedaan worden tussen 1 juni 2022 en (vóór) 1 september 2022.
 • Aanvragen die hoger zijn dan het subsidieplafond worden afgewezen. De hoogte van de subsidiebedragen vindt u terug in de subsidieverordening.

De aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. Binnen zes weken na ontvangst van de aanvraag volgt er een besluit.

Aanvragen

Online subsidie aanvragen

Hieronder staat de bijlage voor het aanvraagformulier. Dit is een (invulbare) PDF. Sla de PDF op een gewenste plek op. Klik vervolgens de PDF open en klik dan (in de menubalk bovenin) op het icoontje ‘ondertekenen’. U kunt nu de PDF digitaal invullen en opslaan. 

Bijlage aanvraagformulier (PDF)

Toetsingscriteria en verwachte verantwoording

Lees alle toetsingscriteria in de subsidieverordening

Contact 

Heeft u vragen? Stuur ons een e-mail