Aanvragen Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK)

Veel huishoudens hebben het op dit moment financieel moeilijk vanwege de coronacrisis. Ondernemers hebben het zwaar, zelfstandigen zien hun opdrachten teruglopen en ook flexwerkers hebben soms minder werk dan voorheen. Wanneer u door zo’n onvoorziene terugval in inkomsten uw vast kosten, zoals woonlasten, niet meer kunt betalen kunt u wellicht een beroep doen op de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK).

Download het aanvraagformulier (pdf, 181 kB) 

U kunt het ingevulde en ondertekende formulier sturen naar info@overbetuwe.nl onder vermelding van TONK. Of per post naar Gemeente Overbetuwe, Antwoordnummer 175, 6660 VB Elst, ovv TONK. 

Wat is de TONK?

TONK is een voorziening die valt onder de bijzondere bijstand en is bedoeld als tegemoetkoming in vaste (woon)lasten wanneer mensen deze door een plotselinge terugval in inkomsten - vanwege corona - tijdelijk niet kunnen betalen. Bij noodzakelijke kosten moet u denken aan woonkosten (huur of hypotheek, nutsvoorzieningen).

Deze tijdelijke regeling loopt van 1 januari tot 1 oktober 2021. Het maakt niet uit of u al steun ontvangt of heeft ontvangen vanuit eerdere regelingen (TLV, NOW of TOZO), wanneer u op dit moment aan de criteria voldoet kunt u deze aanvullende ondersteuning aanvragen. Heeft u recht op een andere financiële regeling of een uitkering (zoals een toeslag van het UWV op uw WW-uitkering) dan moet u die eerst aanvragen. Zijn de financiële problemen daarmee niet opgelost dan kunt u mogelijk een beroep doen op deze tijdelijke ondersteuning. 

Belangrijkste criteria:

  1. De daling van het gezinsinkomen is 15% of meer. We kijken dan naar het verschil tussen het inkomen in januari 2020 en dat van de maand of maanden waarover de tegemoetkoming wordt aangevraagd. 
  2. Het eigen vermogen is niet hoger dan € 12.590 voor alleenstaanden of € 25.180 alleenstaande ouders of samenwonenden. 
  3. Het aandeel van noodzakelijke kosten is meer dan 25% van het inkomen in de periode waarover de tegemoetkoming wordt aangevraagd.

Onder noodzakelijke kosten verstaan we kosten zoals huur, hypotheek, gas, water en elektriciteit.
Bij de vergoeding van de noodzakelijke kosten houden we rekening met drempelbedragen. Deze zijn € 430 per maand voor huur of hypotheek en € 112 voor energiekosten.

De regeling is echt bedoeld voor huishoudens die door corona in de financiële problemen zijn geraakt en voor mensen die ondanks alle steunmaatregelen de noodzakelijke kosten tijdelijk niet kunnen betalen. Wanneer u volgens de criteria niet in aanmerking komt, maar toch in  financiële nood verkeert kunt u contact opnemen met het Sociaal Team Overbetuwe via telefoonnummer 14 0481 (bereikbaar op werkdagen tussen 8.30 en 13.00 uur). 

Meer informatie over steunmaatregelen tijdens coronacrisis

Kijk op de website van de Rijksoverheid