Verhuizing en emigratie

Verhuist u binnen Overbetuwe? Of komt u in Overbetuwe wonen? Geef uw verhuizing door aan ons. Dat kan direct online. Maar ook op het gemeentehuis.

Hoe geef ik mijn verhuizing door?

Online regelen >>       Afspraak maken >>

U kunt het ook regelen op het gemeentehuis, tijdens de openingstijden van de publieksbalies.
U moet uw verhuizing maximaal 4 weken vóór of uiterlijk 5 dagen na uw verhuizing doorgeven.
Lukt het niet om de verhuizing online door te geven? Bel dan naar de gemeente.

Wie kan aangifte van verhuizing doen?

  • Uzelf, als u 16 jaar of ouder bent.
  • Uw minderjarige kind, als u de ouder, voogd of verzorger bent.
  • Uw meerderjarige kind, als hij of zij meeverhuist.
  • Uw echtgenoot of geregistreerd partner.
  • Uw ouder, als hij of zij meeverhuist.
  • Een curator, voor Iemand die onder curatele staat.

Let op!
U kunt geen verhuizing doorgeven van een vriend of vriendin met wie u samenwoont zonder geregistreerd partnerschap. Dat kan alleen deze persoon zelf doorgeven.

Hoe lang duurt de verwerking van uw verhuizing?

Wij verwerken uw adreswijziging meestal binnen een week en sturen u dan een bericht. Wij geven uw nieuwe adres door aan andere overheidsinstanties .
Bent u al verhuisd? Dan schrijven wij u in op de datum waarop wij uw adreswijziging ontvangen. Een latere datum kan gevolgen hebben voor uw huurtoeslag, studiefinanciering, plek op woningwachtlijst, gemeentelijke belastingen, zorgverzekering of uw uitkering.

Verhuizen vanuit het buitenland

Verhuist u vanuit het buitenland naar Overbetuwe of verblijft u het komende half jaar minimaal vier maanden in Overbetuwe?
Meld dit persoonlijk bij de gemeente.

Vertrek naar het buitenland

Verblijft u minimaal 8 maanden binnen 1 jaar in het buitenland? Meld dit bij de gemeente. Tel hierbij alle losse maanden bij elkaar op.

Let op!
Wanneer niet alle bewoners van een adres naar het buitenland vertrekken, moeten de personen die wel vertrekken dit persoonlijk melden bij de gemeente. Dit geldt ook voor minderjarigen. Het is niet mogelijk iemand te machtigen om de aangifte van vertrek te laten doen.

Online regelen >>                    Afspraak maken >>

Briefadres

Heeft u geen vaste woon- of verblijfplaats? Verblijft u in een instelling? U kunt onder bepaalde voorwaarden uzelf inschrijven op een zogenaamd briefadres. Bel hier voor naar de gemeente of stel uw vraag tijdens de openingstijden van de publieksbalies.

Bijzonderheden

Wetten

Uitvoeringsinstantie

Gemeente

Subnavigatie