Fraude met zorggelden doorgeven

Inwoners van de gemeente Overbetuwe die zorg ontvangen vanuit de Wmo of Jeugdwet (bijvoorbeeld hulp bij het huishouden, begeleiding of een vervoersvoorziening) moeten zich houden aan een aantal regels. Ook moet de zorgverlener zich houden aan een aantal regels. Als de inwoner of zorgverlener zich opzettelijk niet aan deze regels houdt, dan wordt er fraude gepleegd.

Denkt u dat iemand fraudeert? Geef het (anoniem) aan ons door via zorgsignalen@overbetuwe.nl.

Voorbeelden van fraude

  • Zorg wordt gedeclareerd maar is niet (volledig) geleverd
  • Het persoonsgebonden budget wordt niet gebruikt voor zorg.

Bestrijden van fraude

Wij moeten ervoor zorgen dat het geld dat bedoeld is voor zorg bij de juiste mensen terecht komt. Vooral omdat dit geld bestemd is voor ondersteuning van kwetsbare mensen. Dat betekent dat wij er alles aan doen om te voorkomen dat mensen zorg of geld ontvangen terwijl ze er geen recht op hebben. Soms gebeurt dat toch. Dan wordt er gefraudeerd en daar moeten wij wat aan doen.