Crisisnoodopvang

Op dit moment zijn de asielzoekerscentra in Nederland en het aanmeldcentrum in Ter Apel overvol. De Rijksoverheid heeft alle gemeenten daarom gevraagd te zorgen voor extra opvang voor vluchtelingen.

Burgemeester en wethouder van Overbetuwe stellen de gemeenteraad daarom voor om vanaf begin november een tijdelijke crisisopvanglocatie aan te bieden voor 120 vluchtelingen, voor drie maanden. De locatie die ze hiervoor in beeld hebben, ligt op bedrijventerrein De Aam in Elst, aan de Industrieweg 8. Zie ook het kaartje onderaan deze pagina. De gemeenteraad besluit op dinsdag 27 september over dit voorstel. Dit is een openbare vergadering. Deze vergadering begint om 19.30 uur in het gemeentehuis in Elst.

Op deze pagina vindt u veelgestelde vragen en de antwoorden die wij op dit moment hebben. Deze pagina wordt de komende tijd steeds verder aangevuld met nieuwe informatie.

Opvang van vluchtelingen

Waarom stelt het college voor een crisisnoodopvang voor vluchtelingen aan te bieden?

Nederland heeft te maken met een groot tekort aan opvangplekken. Daarom is crisisopvang nodig. De Veiligheidsregio Gelderland-Midden Gelderland heeft de opdracht gekregen om 450 opvangplaatsen te bieden. Het college van B&W van Overbetuwe wil daarin zijn verantwoordelijkheid nemen, net zoals eerder met de inrichting van de crisisnoodopvang voor Oekraïense vluchtelingen in Zetten. 

Wanneer komen de vluchtelingen?

Dat is nog niet bekend. Als de gemeenteraad besluit om inderdaad een crisisnoodopvang te bieden, streven we ernaar de crisisnoodopvang op 1 november klaar te hebben voor de ontvangst van vluchtelingen. Maar wanneer de eerste vluchtelingen echt komen, weten wij nog niet.  

Tot wanneer blijft de crisisnoodopvang?

De opvang is in principe voor drie maanden: van november 2022 tot en met januari 2023. 

Hoeveel vluchtelingen komen er in de gemeente Overbetuwe?   

In het voorstel van het college van B&W komen er op de locatie aan de Industrieweg 120 opvangplaatsen voor vluchtelingen. 

Waar komen de vluchtelingen vandaan?  

De vluchtelingen die in Nederland asiel aanvragen, komen momenteel vooral uit Eritrea, Syrië, Turkije, Jemen, Somalië en Afghanistan. De mensen die komen, zijn kort geleden in Nederland aangekomen. Ze zijn in Nederland geïdentificeerd en geregistreerd. Ook hebben zij een medische intake gehad.

Wat is de samenstelling van de groep vluchtelingen? 

Dat is nog niet bekend. Als de raad instemt met de crisisnoodopvang, gaan we in gesprek met het COA. Het COA bepaalt welke asielzoekers in Elst worden opgevangen. In overleg met het COA zullen we streven naar een gemengd samengestelde groep.

Crisisnoodopvang Industrieweg Elst

Wat is een crisisnoodopvang?  

Een crisisnoodopvang (CNO) is tijdelijke opvang voor vluchtelingen. De asielzoekerscentra in Nederland en het aanmeldcentrum in Ter Apel zijn overvol. Een crisisnoodopvang is bedoeld om de vluchtelingen die daar niet meer terecht kunnen tijdelijk op te vangen. Daarna kunnen ze doorstromen naar een opvangcentrum waar ze langer kunnen blijven. 

Waar komt de crisisnoodopvang?   

Het college stelt voor om een tijdelijke crisisnoodopvang te maken op het bedrijventerrein De Aam in Elst, aan de Industrieweg 8, tussen de Industrieweg, het spoor en het viaduct in de Olympiasingel.

Waarom op de locatie aan de Industrieweg?

Het terrein aan de Industrieweg 8 is eigendom van de gemeente. Riolering en waterleidingen zijn hier al aanwezig: daardoor zouden de slaapunits hier relatief snel en makkelijk kunnen worden aangesloten. Het terrein ligt bovendien op loopafstand van het station en van het centrum van Elst.

Welke voorzieningen zijn er voor de vluchtelingen?

In het voorstel van het college van B&W komen er units waarin de vluchtelingen een slaapplaats krijgen. Ook zijn er douches, toiletten, een EHBO-ruimte en algemene ruimtes voor dagbesteding (geen onderwijs). De vluchtelingen krijgen eten, drinken en verzorgingsartikelen.

Wat voor units zijn het?

In iedere unit kunnen 4 of 5 personen slapen. De units zijn ook geschikt voor de herfst- en wintermaanden. Een vergelijkbare CNO staat sinds enkele weken in Doetinchem en ook in de gemeente Maashorst is een soortgelijke crisisnoodopvang.  

Blijven vluchtelingen in de opvang?   

In het voorstel van het college kunnen de vluchtelingen in de opvang overdag altijd gecontroleerd het terrein af. De huisregels zullen voorschrijven dat de mensen ’s nachts op het terrein blijven. Mensen die er niet verblijven of werken, hebben geen toegang tot het terrein. Wanneer de vluchtelingen in Elst aankomen, krijgen ze uitleg over wat we van hen verwachten.

Veiligheid

Hoe is de veiligheid in de buurt geregeld?

Als de crisisnoodopvang er komt, komt er 24-uurs beveiliging. De mensen die werkzaam zijn op de locatie hebben ook aandacht voor de veiligheid van de vluchtelingen en die van de omgeving. Er komt op de locatie een aanspreekpunt voor vragen en eventuele klachten. 

Hulp bieden aan vluchtelingen

Kan ik als inwoner van Overbetuwe als vrijwilliger helpen bij de crisisnoodopvang? 

Zodra duidelijk is of de crisisnoodopvang er inderdaad komt, gaan we met organisaties als COA, Vluchtelingenwerk en Forte Welzijn bekijken wat er nodig is aan vrijwillige ondersteuning. We zullen daar dan actief oproepen voor plaatsen. 

Het antwoord op mijn vraag staat er niet tussen. Waar kan ik terecht? 

We vullen deze pagina de komende tijd steeds verder aan met nieuwe informatie. U kunt ook een mail sturen naar info@overbetuwe.nl of bellen naar 14 0481. 

kaartje voorgestelde locatie_500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

© OpenStreetMap.org