Vastgesteld bestemmingsplan "Veegplan Reststroken 2017"

Burgemeester en wethouders maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend, dat de gemeenteraad het bestemmingsplan "Veegplan Reststroken 2017" op 13 november 2018 vaststelde.

Waar gaat het bestemmingsplan over?

De afgelopen jaren heeft de gemeente verschillende stroken grond verkocht. Deze gronden hebben over het algemeen een openbare bestemming, zoals ‘Verkeer’ of ‘Groen’. Met dit bestemmingsplan wijzigt de bestemming van deze gronden veelal in ‘Tuin’.

Welke locaties betreft het?

Driel: De Hul 2, De Nijstad 18A-18E, De Slikkenburg 9, Fazantstraat 23, Molenstraat-Dorpsstraat ongenummerd, Petersstraat 1-9 (oneven), Petersstraat ongenummerd (naast nr. 2), Reuvekampstraat 1 en Voorsteeghstraat 14.

Elst: Bartókstraat 35, Bemmelseweg 23A, De Wuurde 2, De Zuiling 17, De Zuiling 113-121 (oneven), Ernst Casimirstraat 29, Griend 2, Griend 48, Groenestraat 5, Haydnstraat 7, Haydnstraat 16-24 (even), Kievitshof 14, Kleine Molenstraat 19, Klaverkamp 24, Prins Claushof 8, Schravenweide 1, 32, 34, 48, 50, 95 en 96, Stationsstraat 42, Vriesenenk 56, 88, 136 en 138, Zoetendaal 69 en Zülpichhof 30.

Herveld: Binnenstraat 45, De Terp 11 en 13, De Tip 24 en 25, Hoofdstraat 134A, Mars 8 en Planetenlaan 13.

Heteren: Achterstraat 8 en 10, De Haantjes 56 en Onze Lieve Vrouwestraat 39.

Oosterhout: Dorpsstraat 45, Dorpsstraat 73-79 (oneven) en Oosterhoutsestraat 12.

Slijk-Ewijk: Nieuwedijk 5 en 6, Oosterhoutsestraat 2B, 2C en 2D.

Valburg: Broekstraat 20.

Waar kunt u het plan inzien?

Het bestemmingsplan "Veegplan Reststroken 2017" ligt met ingang van donderdag 29 november 2018 tot en met woensdag 9 januari 2019 ter inzage. U kunt de stukken tijdens openingstijden inzien bij de informatiebalie gemeentehuis Overbetuwe, Elst (maandag t/m vrijdag van 8.00 - 17.00 uur, donderdag van 8.00 - 20.00 uur).

Het vastgestelde plan en de bijbehorende stukken kunt u ook bekijken op www.ruimtelijkeplannen.nl. De bronbestanden zijn beschikbaar via bronro.overbetuwe.nl. U kunt de stukken ook digitaal inzien op www.overbetuwe.nl/Inwoners/Bouwen en wonen/Ruimtelijke plannen.

Bent u het met het bestemmingsplan niet eens?

Op het ontwerpbestemmingsplan zijn geen zienswijzen bij de gemeenteraad ingediend. Als u belanghebbende bent en ook kunt aantonen dat u redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijze te hebben ingediend, kunt u beroep instellen.

Wilt u beroep instellen, dan kunt u tot en met donderdag 10 januari 2019 een beroepschrift indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag. U schrijft in uw ondertekend beroepschrift uw naam en adres, de datum en een omschrijving van het raadsbesluit. Stuur een kopie van dit besluit mee. Geeft u ook aan waarom u het niet eens bent met dit besluit. Houdt u er rekening mee dat u griffierecht moet betalen.

Voorlopige voorziening

Het raadsbesluit treedt in werking op vrijdag 11 januari 2019. Het indienen van een beroepschrift houdt dit niet tegen. Om de werking van het raadsbesluit uit te stellen, moet u naast uw beroepschrift vragen om voorlopige voorziening bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Stuur een kopie van uw beroepschrift mee. Houdt u er rekening mee dat u griffierecht moet betalen.

 

Documenten: Vastgesteld bestemmingsplan "Veegplan Reststroken 2017"