Vastgesteld beeldkwaliteitsplan "Vire Hof"

Burgemeester en wethouders maken bekend dat het beeldkwaliteitsplan "Vire Hof" op 22 juni 2021 door de gemeenteraad is vastgesteld.

Waar gaat het beeldkwaliteitsplan over?

Dit beeldkwaliteitsplan legt de uitgangspunten voor architectuur en stedenbouw vast voor. 
Dit plan dient als inspiratiebron voor architecten en is een toetsingskader voor de commissie Ruimtelijke Kwaliteit. Het plan is na vaststelling onderdeel van de Welstandsnota van de gemeente Overbetuwe.

U kunt het beeldkwaliteitsplan vanaf donderdag 15 juli 2021 inzien. U kunt de stukken inzien via het omgevingsloket gemeentehuis Overbetuwe. U kunt daarvoor een afspraak maken met een medewerker van het omgevingsloket via 14 0481.

Tegen dit raadsbesluit staat geen bezwaar of beroep open.

Documenten

Documenten vastgesteld beeldkwaliteitsplan "Vire Hof"