Gewijzigd vastgesteld Plussenbeleid niet-grondgebonden veehouderij Overbetuwe

Burgemeester en wethouders maken bekend dat het Plussenbeleid niet-grondgebonden veehouderij Overbetuwe op 7 januari 2020 door de gemeenteraad gewijzigd is vastgesteld.

De wijzigingen zijn beschreven in het ‘Rapport inspraak ontwerp Plussenbeleid niet-grondgebonden veehouderij Overbetuwe & Zienswijzen ontwerpbestemmingsplan Overbetuwe, Paraplubestemmingsplan Plussenbeleid’.

Waar gaat het Plussenbeleid over?

Het Plussenbeleid stelt kaders voor uitbreiding van niet-grondgebonden veehouderijen in Overbetuwe. Doel van het Plussenbeleid is het stimuleren van een duurzame niet-grondgebonden veehouderij en het verbreden van maatschappelijk draagvlak door het aangaan van de dialoog met de omgeving, bieden van transparantie en stimuleren van extra investeringen. Niet-grondgebonden veehouderijen kunnen groeiruimte verdienen door maatschappelijke tegenprestaties (plus-maatregelen) welke leiden tot een betere kwaliteit voor de leefomgeving en verduurzaming van de niet-grondgebonden veehouderij. Hiermee wordt beoogd dat er meer innovatieve, duurzame niet-grondgebonden veehouderijen ontstaan die kunnen rekenen op meer draagvlak vanuit de omgeving.

Waar kunt u het Plussenbeleid inzien?

U kunt het Plussenbeleid niet-grondgebonden veehouderij digitaal inzien op www.officielebekendmakingen.nl. U kunt de stukken vanaf 23 januari 2020 ook inzien via het Omgevingsloket gemeentehuis Overbetuwe, Elst (maandag t/m vrijdag van 8.30 - 13.00 uur). U kunt tevens een afspraak maken met een medewerker van het Omgevingsloket via 14 0481.

Tegen dit raadsbesluit staat geen bezwaar of beroep open.

 

Documenten

Publicatie gewijzigd vastgesteld Plussenbeleid niet-grondgebonden veehouderij Overbetuwe