Ontwerpwijzigingsplan Buitengebied, Kloosterstraat 25, Elst

Burgemeester en wethouders maken op grond van artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening bekend, dat het Ontwerpwijzigingsplan Buitengebied, Kloosterstraat 25, Elst vanaf donderdag 25 juli 2019 tot en met woensdag 4 september 2019 ter inzage ligt.

luchtfoto Kloosterstraat 25 ElstWaar gaat het wijzigingsplan over?

Het plan is een wijziging van het bestemmingsplan Buitengebied Overbetuwe. Het wijzigingsplan maakt de realisatie van één vrijstaande woning op het perceel Kloosterstraat 25, Elst mogelijk. Ter compensatie voor de bouw van de vrijstaande woning wordt de loods met een oppervlakte van circa 910 m² gesloopt.

Waar kunt u het plan online inzien?

Het ontwerp en de bijbehorende stukken kunt u ook bekijken op www.ruimtelijkeplannen.nl. De bronbestanden zijn beschikbaar via bronro.overbetuwe.nl.

Wilt u een reactie hierop geven?

Tot en met woensdag 4 september 2019 kan een belanghebbende schriftelijk (niet per e-mail) of mondeling een zienswijze op het ontwerp geven bij het college van burgemeester en wethouders. Als u mondeling uw zienswijze wilt geven, moet u eerst een afspraak maken met het team Beleidsrealisatie, bereikbaar via 14 0481.

U kunt ook een zienswijze indienen. U logt dan via DigiD in en kunt zo uw zienswijze indienen.

 

Documenten

Ontwerpwijzigingsplan Buitengebied, Kloosterstraat 25, Elst