Ontwerpuitwerkingsplan Elst, Regenboog

Burgemeester en wethouders maken op grond van artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening bekend, dat het ontwerpuitwerkingsplan Elst, Regenboog vanaf donderdag 18 april 2019 tot en met woensdag 29 mei 2019 ter inzage ligt.

luchtfoto Regenboog ElstWaar gaat het uitwerkingsplan over?

Het plan is een uitwerking van het bestemmingsplan Elst, Schil Westeraam A325. Het uitwerkingsplan maakt de bouw van 16 woningen planologisch-juridisch mogelijk.

Waar kunt u het plan online inzien?

Het ontwerp en de bijbehorende stukken kunt u ook bekijken op www.ruimtelijkeplannen.nl. De bronbestanden zijn beschikbaar via bronro.overbetuwe.nl.

Wilt u een reactie hierop geven?

Tot en met woensdag 29 mei 2019 kan een belanghebbende schriftelijk (niet per e-mail) of mondeling een zienswijze op het ontwerp geven bij het college van burgemeester en wethouders. Als u mondeling uw zienswijze wilt geven, moet u eerst een afspraak maken met het team Beleidsrealisatie, bereikbaar via 14 0481. 

U kunt ook een zienswijze indienen. U logt dan via DigiD in en kunt zo uw zienswijze indienen.

 

Documenten

Ontwerpuitwerkingsplan Elst, Regenboog