Ontwerpherziening exploitatieplan De Nieuwe Rietgraaf e.o.

Burgemeester en wethouders maken bekend, dat de ontwerpherziening van het exploitatieplan De Nieuwe Rietgraaf e.o. vanaf  donderdag 4 juni 2020 tot en met woensdag 15 juli 2020 ter inzage ligt. Dit op grond van artikel 6.14 van de Wet ruimtelijke ordening. Het exploitatieplan heeft betrekking op de ontwikkeling van bedrijvenpark Park 15 in Oosterhout.U kunt de stukken inzien bij de informatiebalie van het gemeentehuis Overbetuwe Elst.
In verband met de coronamaatregelen kan dat alleen als u daarvoor een afspraak maakt via telefoonnummer 14 0481 of via mail info@overbetuwe.nlMeer informatie over de dienstverlening van de gemeente vanwege de coronamaatregelen.  
Het ontwerp en de bijbehorende stukken kunt u ook bekijken op ruimtelijkeplannen.nl. De bronbestanden zijn beschikbaar via : bronro.overbetuwe.nl

Waar gaat het exploitatieplan over?

Het exploitatieplan De Nieuwe Rietgraaf e.o. geeft de gemeente mogelijkheden om kosten te verhalen en aanvullende eisen te stellen bij de ontwikkeling van gronden op bedrijvenpark Park15. Op grond van dit exploitatieplan zal de ontwikkelende partij een bijdrage in de kosten van de grondexploitatie moeten betalen. Daarnaast moet deze partij werken uitvoeren overeenkomstig de eisen die in het exploitatieplan worden gesteld.

De ontwerpherziening van dit exploitatieplan betreft voornamelijk de aanpassing van de planning en fasering aan de actuele omstandigheden en het laten vervallen van enkele koppelingen in de realisatie.

Wilt u een reactie hierop geven?

Tot en met woensdag 15 juli 2020 kan iedereen schriftelijk (niet per e-mail) of mondeling een zienswijze op het ontwerpplan geven bij de gemeenteraad, Antwoordnummer 175, 6660 VB, Elst. Als u mondeling uw zienswijze kenbaar wilt maken, moet u eerst een afspraak maken met het team Omgeving, bereikbaar via 14 0481.

U kunt ook digitaal een zienswijze indienen. U logt dan via DigiD in en kunt zo uw zienswijze indienen. 

Documenten behorende bij Ontwerpherziening exploitatieplan De Nieuwe Rietgraaf e.o.