Ontwerpbestemmingsplan Zetten, Hoofdstraat 21-33

Burgemeester en wethouders maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend, dat het ontwerpbestemmingsplan Zetten, Hoofdstraat 21-33 vanaf donderdag 20 mei 2021 tot en met woensdag 30 juni 2021 ter inzage ligt. Situatietekening Ontwerpbestemmingsplan Zetten, Hoofdstraat 21-33U kunt de stukken inzien tijdens openingstijden bij de informatiebalie van het gemeentehuis Overbetuwe Elst. In verband met de coronamaatregelen kan dat alleen als u daarvoor een afspraak maakt via telefoonnummer 14 0481 of via mail info@overbetuwe.nl.

Waar gaat het bestemmingsplan over?

Het plan maakt de realisatie van een ALDI supermarkt juridisch-planologisch mogelijk.

Waar kunt u het plan online inzien?

Het ontwerpbestemmingsplan en de bijbehorende stukken kunt u ook bekijken op ruimtelijkeplannen.nl. De bronbestanden zijn beschikbaar via digitaleplannen.nl 

Wilt u een reactie geven?

Tot en met woensdag 30 juni 2021 kan iedereen schriftelijk (niet per e-mail) of mondeling een zienswijze op het ontwerpplan geven bij de gemeenteraad, Antwoordnummer 175, 6660 VB Elst. Als u mondeling uw zienswijze kenbaar wilt maken, moet u eerst een afspraak maken met het team Omgeving, bereikbaar via 14 0481.

U kunt ook via deze site een zienswijze indienen. U logt dan in via DigiD.

Documenten

Documenten Ontwerpbestemmingsplan Zetten, Hoofdstraat 21-33