Ontwerpbestemmingsplan Verzamelbestemmingsplan 2021 (7 locaties)

Burgemeester en wethouders maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend, dat het ontwerpbestemmingsplan Verzamelbestemmingsplan 2021 (7 locaties) vanaf donderdag 14 oktober 2021 tot en met woensdag 24 november 2021 ter inzage ligt. Situatietekening Ontwerpbestemmingsplan Verzamelbestemmingsplan 2021 (7 locaties)U kunt de stukken inzien tijdens openingstijden bij de informatiebalie van het gemeentehuis Overbetuwe Elst. 

Waar gaat het bestemmingsplan over?

In het verzamelbestemmingsplan zijn zeven locaties meegenomen:

  1. Aldershof 1 t/m 17 oneven, Oosterhout: feitelijke situatie op basis van tijdelijke afwijking voor de bouw van andersoortige woning definitief maken in bestemmingsplan; 
  2. Reethsestraat 13a, Elst: wijziging van agrarisch bedrijfsperceel naar wonen, met behoud van bestaande bebouwing; 
  3. Achterstraat 55, Heteren, woningsplitsing en uitbreiding woonbestemming; 
  4. Wandelpaden Schil Westeraam, Elst: toevoegen van mogelijkheden voor extensieve dagrecreatie binnen (agrarisch/groen) gebied aan noordoostkant van Elst; 
  5. Sint Maartenstraat 30, Elst: uitbreiding maatschappelijke bestemming en realisatie geluidsscherm; 
  6. Waalstraat 5, Andelst: aanpassing veiligheidscontouren rondom bestaand LPG-tankstation; 
  7. Stationsdwarsstraat 16, Elst: wijzigen bedrijfsbestemming naar woonbestemming, met behoud van de woning.

Waar kunt u het plan online inzien?

Het ontwerpbestemmingsplan en de bijbehorende stukken kunt u ook bekijken op ruimtelijkeplannen.nl 
De bronbestanden zijn beschikbaar via digitaleplannen.nl

Wilt u een reactie geven?

Tot en met woensdag 24 november 2021 kan iedereen schriftelijk (niet per e-mail) of mondeling een zienswijze op het ontwerpplan geven bij de gemeenteraad, Antwoordnummer 175, 6660 VB Elst. Als u mondeling uw zienswijze kenbaar wilt maken, moet u eerst een afspraak maken met het team Omgeving, bereikbaar via 14 0481.

U kunt ook via deze website een zienswijze indienen. Gebruik daarvoor de zoekterm ‘zienswijze indienen’. U logt dan in via DigiD.

Documenten

Documenten Ontwerpbestemmingsplan Verzamelbestemmingsplan 2021 (7 locaties)