Ontwerpbestemmingsplan Verzamelbestemmingsplan 2019 (3 locaties)

Burgemeester en wethouders maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend, dat het ontwerpbestemmingsplan Verzamelbestemmingsplan 2019 (3 locaties) vanaf donderdag 27 juni 2019 tot en met woensdag 7 augustus 2019 ter inzage ligt. U kunt de stukken inzien tijdens openingstijden bij de informatiebalie van het gemeentehuis Overbetuwe Elst.

Waar gaat het bestemmingsplan over?

In het verzamelbestemmingsplan zijn 3 locaties opgenomen:

  • Rijksweg-Noord 87 te Elst: gelijktrekken Woonbestemming met de voorgevel van de woning ten behoeve van het realiseren van een aan-/uitbouw aan de noordzijde van de woning;
  • Kastanjelaan 22-24-26 te Heteren: huidige detailhandelsfunctie met twee bovenwoningen juridisch-planologisch borgen;
  • Verbindingsweg 10-12 te Herveld: kleinschalige uitbreiding bedrijfsperceel, verschuiven groenstrook en toevoegen waterberging.

Waar kunt u het plan online inzien?

Het ontwerpbestemmingsplan en de bijbehorende stukken kunt u ook bekijken op http://www.ruimtelijkeplannen.nl. De bronbestanden zijn beschikbaar via http://bronro.overbetuwe.nl

Wilt u een reactie geven?

Tot en met woensdag 7 augustus 2019 kan iedereen schriftelijk (niet per e-mail) of mondeling een zienswijze op het ontwerpplan geven bij de gemeenteraad, Antwoordnummer 175, 6660 VB Elst. Als u mondeling uw zienswijze kenbaar wilt maken, moet u eerst een afspraak maken met het team Beleidsrealisatie, bereikbaar via 14 0481.

U kunt ook een zienswijze indienen.  U logt dan via DigiD in en kunt zo uw zienswijze indienen.

 

Documenten:

Documenten: Ontwerpbestemmingsplan Verzamelbestemmingsplan 2019 (3 locaties)