Ontwerpbestemmingsplan "Verzamelbestemmingsplan 2018 najaar (3 locaties)"

Burgemeester en wethouders maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend, dat het ontwerpbestemmingsplan "Verzamelbestemmingsplan 2018 najaar (3 locaties)" vanaf donderdag 6 december 2018 tot en met woensdag 16 januari 2019 ter inzage ligt.

U kunt de stukken tijdens de openingstijden inzien bij de informatiebalie gemeentehuis Overbetuwe, Elst (maandag t/m vrijdag van 8.00 - 17.00 uur, donderdag van 8.00 - 20.00 uur). Het ontwerp en de bijbehorende stukken kunt u ook bekijken op www.ruimtelijkeplannen.nl. De bronbestanden zijn beschikbaar via bronro.overbetuwe.nl.

Luchtfoto Lingestraatluchtfotoluchtfoto

Waar gaat het bestemmingsplan over?

In het verzamelbestemmingsplan zijn drie locaties meegenomen:

  • Lingestraat 3a te Elst, betreft de omvorming van de agrarische bedrijfswoning naar een burgerwoning;
  • Grote Molenstraat 108 te Elst, betreft de realisatie van een familiehuis met dagbesteding;
  • Waaldijk 33 te Slijk-Ewijk, betreft het herstellen van bouwmogelijkheden voor bijgebouwen bij een woning.

Wilt u een reactie hierop geven?

Tot en met woensdag 16 januari 2019 kan iedereen schriftelijk (niet per e-mail) of mondeling een zienswijze op het ontwerpplan geven bij de gemeenteraad, Antwoordnummer 175, 6660 VB Elst.
Als u mondeling uw zienswijze kenbaar wilt maken, moet u eerst een afspraak maken met het team Beleidsrealisatie, bereikbaar via 14 0481.

U kunt ook een zienswijze indienen. U heeft dan wel uw DigiD nodig.

 

 

Documenten Ontwerpbestemmingsplan "Verzamelbestemmingsplan 2018 najaar (3 locaties)"