Ontwerpbestemmingsplan Herveld, Tuyn van Limes

Burgemeester en wethouders maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend, dat het ontwerpbestemmingsplan Herveld, Tuyn van Limes vanaf donderdag 18 april 2019 tot en met woensdag 29 mei 2019 ter inzage ligt.

Luchtfoto plangebied Tuyn van LimesWaar gaat het bestemmingsplan over?

Het plan maakt 59 woningen met bijbehorende voorzieningen aan de noord-oostzijde van Herveld-Noord (ten zuiden van de Hoofdstraat en ten westen van de Kerkstraat) juridisch-planologisch mogelijk.

Waar kunt u het plan online inzien?

Het ontwerpbestemmingsplan en de bijbehorende stukken kunt u ook bekijken op www.ruimtelijkeplannen.nl. De bronbestanden zijn beschikbaar via bronro.overbetuwe.nl.

Wilt u een reactie geven?

Tot en met woensdag 29 mei 2019 kan iedereen schriftelijk (niet per e-mail) of mondeling een zienswijze op het ontwerpplan geven bij de gemeenteraad, Antwoordnummer 175, 6660 VB Elst. Als u mondeling uw zienswijze kenbaar wilt maken, moet u eerst een afspraak maken met het team Beleidsrealisatie, bereikbaar via
14 0481.

U kunt ook een zienswijze indienen.  U logt dan via DigiD in en kunt zo uw zienswijze indienen.

 

Documenten

Ontwerpbestemmingsplan Herveld, Tuyn van Limes