Ontwerpbestemmingsplan Herveld, Sint Willibrordusstraat 16a

Burgemeester en wethouders maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend, dat het ontwerpbestemmingsplan Herveld, Sint Willibrordusstraat 16a vanaf donderdag 25 november 2021 tot en met woensdag 5 januari 2022 ter inzage ligt. Situatietekening Ontwerpbestemmingsplan Herveld, Sint Willibrordusstraat 16a U kunt de stukken inzien tijdens openingstijden bij de informatiebalie van het gemeentehuis Overbetuwe Elst. 

Waar gaat het bestemmingsplan over?

Het plan maakt de realisatie van een vrijstaande woning op het perceel Sint Willibrordusstraat 16a te Herveld juridisch-planologisch mogelijk.

Waar kunt u het plan online inzien?

Het ontwerpbestemmingsplan en de bijbehorende stukken kunt u ook bekijken op ruimtelijkeplannen.nl
De bronbestanden zijn beschikbaar via digitaleplannen.nl

Wilt u een reactie geven?

Tot en met woensdag 5 januari 2022 kan iedereen schriftelijk (niet per e-mail) of mondeling een zienswijze op het ontwerpplan geven bij de gemeenteraad, Antwoordnummer 175, 6660 VB Elst. Als u mondeling uw zienswijze kenbaar wilt maken, moet u eerst een afspraak maken met het team Omgeving, bereikbaar via 14 0481.

U kunt ook via deze website een zienswijze indienen. U logt dan via DigiD in.

Documenten

Documenten ontwerpbestemmingsplan Herveld, Sint Willibrordusstraat 16a