Ontwerpbestemmingsplan Herveld, Hoofdstraat ongenummerd (tussen 71 en 85)

Burgemeester en wethouders maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend, dat het ontwerpbestemmingsplan Herveld, Hoofdstraat ongenummerd (tussen 71 en 85) vanaf donderdag 17 januari 2019 tot en met woensdag 28 februari 2019 ter Luchtfoto Hoofdstraat Herveldinzage ligt.

U kunt de stukken tijdens de openingstijden inzien bij de informatiebalie gemeentehuis Overbetuwe, Elst (maandag t/m vrijdag van 8.00 - 17.00 uur, donderdag van 8.00 - 20.00 uur). Het ontwerp en de bijbehorende stukken kunt u ook bekijken op www.ruimtelijkeplannen.nl. De bronbestanden zijn beschikbaar via bronro.overbetuwe.nl

Waar gaat het bestemmingsplan over?

Het plan maakt de bouw van een woonzorgcomplex met maximaal 35 (woon)zorgwoningen juridisch-planologisch mogelijk op het terrein aan de Hoofdstraat tussen de nummers 71 en 85 te Herveld.

Wilt u een reactie hierop geven?

Tot en met woensdag 28 februari 2019 kan iedereen schriftelijk (niet per e-mail) of mondeling een zienswijze op het ontwerpplan geven bij de gemeenteraad, Antwoordnummer 175, 6660 VB Elst. Als u mondeling uw zienswijze kenbaar wilt maken, moet u eerst een afspraak maken met het team Beleidsrealisatie, bereikbaar via 14 0481.

U kunt ook online een zienswijze indienen. U heeft dan wel uw DigiD nodig.

 

Documenten Ontwerpbestemmingsplan Herveld, Hoofdstraat ongenummerd (tussen 71 en 85)