Ontwerpbestemmingsplan "Elst, Bemmelseweg 108"

Burgemeester en wethouders maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend, dat het ontwerpbestemmingsplan "Elst, Bemmelseweg 108" vanaf donderdag 23 mei 2019 tot en met woensdag 3 juli 2019 ter inzage ligt. U kunt de stukken inzien tijdens openingstijden bij de informatiebalie van het gemeentehuis Overbetuwe Elst.

Luchtfoto Bemmelseweg 108Waar gaat het bestemmingsplan over?

Het plan wijzigt de Woon- en Tuinbestemming van het perceel aan de Bemmelseweg 108 in Elst in de bestemming Bedrijventerrein. Op het perceel worden bedrijven tot en met milieucategorie 2 juridisch-planologisch mogelijk gemaakt, nadat het huidige gebruik als wonen op dit perceel is gestaakt.

Voor de locaties Kolk 3/Marithaime 9, Kolk 5 en Kolk 7 in Elst, gelegen ten zuiden van de Bemmelseweg 108, wordt aan de gehele percelen de milieucategorie tot en met 3.2 toegekend. Voor die delen van genoemde percelen waarop nu een bedrijf tot en met milieucategorie 2 is toegestaan, geldt de verhoging nadat het huidige gebruik als wonen aan de Bemmelseweg 108 in Elst is gestaakt.

Waar kunt u het plan online inzien?

Het ontwerpbestemmingsplan en de bijbehorende stukken kunt u ook bekijken op www.ruimtelijkeplannen.nl. De bronbestanden zijn beschikbaar via bronro.overbetuwe.nl.

Wilt u een reactie geven?

Tot en met woensdag 3 juli 2019 kan iedereen schriftelijk (niet per e-mail) of mondeling een zienswijze op het ontwerpplan geven bij de gemeenteraad, Antwoordnummer 175, 6660 VB Elst. Als u mondeling uw zienswijze kenbaar wilt maken, moet u eerst een afspraak maken met het team Beleidsrealisatie, bereikbaar via 14 0481.

U kunt ook een zienswijze indienen.  U logt dan via DigiD in en kunt zo uw zienswijze indienen.

 

Documenten

Ontwerpbestemmingsplan "Elst, Bemmelseweg 108"