Ontwerpbestemmingsplan Driel, Molenstraat 29-31

Burgemeester en wethouders maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend, dat het ontwerpbestemmingsplan Driel, Molenstraat 29-31 vanaf donderdag 18 november 2021 tot en met woensdag 29 december 2021 ter inzage ligt. Situatietekening Ontwerpbestemmingsplan Driel, Molenstraat 29-31U kunt de stukken inzien tijdens openingstijden bij de informatiebalie van het gemeentehuis Overbetuwe Elst. 

Waar gaat het bestemmingsplan over?

Het plan voorziet in de bestemmingswijziging van een horecabestemming naar een woonbestemming en maakt daarmee realisatie van drie appartementen op het perceel Molenstraat 29-31 te Driel juridisch-planologisch mogelijk. 

Waar kunt u het plan online inzien?

Het ontwerpbestemmingsplan en de bijbehorende stukken kunt u ook bekijken op ruimtelijkeplannen.nl 
De bronbestanden zijn beschikbaar via digitaleplannen.nl 

Wilt u een reactie geven?

Tot en met woensdag 29 december 2021 kan iedereen schriftelijk (niet per e-mail) of mondeling een zienswijze op het ontwerpplan geven bij de gemeenteraad, Antwoordnummer 175, 6660 VB Elst. Als u mondeling uw zienswijze kenbaar wilt maken, moet u eerst een afspraak maken met het team Omgeving, bereikbaar via 14 0481.

U kunt ook via deze website een zienswijze indienen. U logt dan in via DigiD.

Documenten

Documenten ontwerpbestemmingsplan Driel, Molenstraat 29-31