Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied, Veldstraat 7a en de Meijburg 2, Andelst

Burgemeester en wethouders maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend, dat het ontwerpbestemmingsplan Buitengebied, Veldstraat 7a en de Meijburg 2, Andelst vanaf donderdag 14 oktober 2021 tot en met woensdag 24 november 2021 ter inzage ligt. U kunt de stukken inzien tijdens openingstijden bij de informatiebalie van het gemeentehuis Overbetuwe Elst. Situatietekening Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied, Veldstraat 7a en de Meijburg 2, Andelst

Waar gaat het bestemmingsplan over?

Het plan maakt verplaatsing van de tweede bedrijfswoning van de Meijburg 2 te Andelst naar de Veldstraat 7a te Andelst en uitbreiding van het fruitteeltbedrijf aan de Veldstraat 7a te Andelst juridisch-planologisch mogelijk.

Waar kunt u het plan online inzien?

Het ontwerpbestemmingsplan en de bijbehorende stukken kunt u ook bekijken op ruimtelijkeplannen.nl 
De bronbestanden zijn beschikbaar via digitaleplannen.nl

Wilt u een reactie geven?

Tot en met woensdag 24 november 2021 kan iedereen schriftelijk (niet per e-mail) of mondeling een zienswijze op het ontwerpplan geven bij de gemeenteraad, Antwoordnummer 175, 6660 VB Elst. Als u mondeling uw zienswijze kenbaar wilt maken, moet u eerst een afspraak maken met het team Omgeving, bereikbaar via 14 0481.

U kunt ook via deze website een zienswijze indienen. U logt dan in via DigiD.

Documenten

Documenten Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied, Veldstraat 7a en de Meijburg 2, Andelst