Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied, Stenenkamerstraat 45 en 51, Herveld (2019)

Burgemeester en wethouders maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend, dat het ontwerpbestemmingsplan Buitengebied, Stenenkamerstraat 45 en 51, Herveld (2019) vanaf donderdag 28 februari 2019 tot en met woensdag 10 april 2019 ter Luchtfoto Stenenkamerstraat  inzage ligt.

Waar gaat het bestemmingsplan over?

Het plan maakt de bouw van een woongebouw met twee wooneenheden op het perceel Stenenkamerstraat 45, Herveld juridisch-planologisch mogelijk. Op het perceel Stenenkamerstraat 51, Herveld is ter compensatie het kassencomplex gesloopt.  

Waar kunt u het plan online inzien?

Het ontwerpbestemmingsplan en de bijbehorende stukken kunt u ook bekijken op www.ruimtelijkeplannen.nl. De bronbestanden zijn beschikbaar via bronro.overbetuwe.nl.

Wilt u een reactie geven?

Tot en met woensdag 10 april 2019 kan iedereen schriftelijk (niet per e-mail) of mondeling een zienswijze*** op het ontwerpplan geven bij de gemeenteraad, Antwoordnummer 175, 6660 VB Elst. Als u mondeling uw zienswijze kenbaar wilt maken, moet u eerst een afspraak maken met het team Beleidsrealisatie, bereikbaar via 14 0481.

U kunt een zienswijze indienen. U logt dan via DigiD in en kunt zo uw zienswijze indienen.

 

Documenten Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied, Stenenkamerstraat 45 en 51, Herveld (2019)