Ontwerpbestemmingsplan “Buitengebied, Reethsestraat 33 en Tielsestraat ong. (tussen 22 en 28), Valburg”

Burgemeester en wethouders maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend, dat het ontwerpbestemmingsplan “Buitengebied, Reethsestraat 33 en Tielsestraat ong. (tussen 22 en 28), Valburg” vanaf donderdag 6 februari 2020 tot en met woensdag 18 maart 2020 ter inzage ligt. U kunt de stukken inzien tijdens openingstijden bij de informatiebalie van het gemeentehuis Overbetuwe Elst.

Waar gaat het bestemmingsplan over?Luchtfoto Reethsestraat - Tielsestraat

Het plan maakt het verwijderen van de Woonbestemming aan de Reethsestraat 33 en de bouw van een woning met bijgebouw aan de Tielsestraat ongenummerd (tussen 22 en 28) in Valburg juridisch-planologisch mogelijk.

Waar kunt u het plan online inzien?

Het ontwerpbestemmingsplan en de bijbehorende stukken kunt u ook bekijken op www.ruimtelijkeplannen.nl. De bronbestanden zijn beschikbaar via bronro.overbetuwe.nl

Wilt u een reactie geven?

Tot en met woensdag 18 maart 2020 kan iedereen schriftelijk (niet per e-mail) of mondeling een zienswijze op het ontwerpplan geven bij de gemeenteraad, Antwoordnummer 175, 6660 VB Elst. Als u mondeling uw zienswijze kenbaar wilt maken, moet u eerst een afspraak maken met het team Omgeving, bereikbaar via 14 0481.

U kunt ook een zienswijze indienen. U logt dan via DigiD in en kunt zo uw zienswijze indienen.

 

Documenten

Ontwerpbestemmingsplan “Buitengebied, Reethsestraat 33 en Tielsestraat ong. (tussen 22 en 28), Valburg”