Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied, Onderstalstraat 2, Herveld

Burgemeester en wethouders maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend, dat het ontwerpbestemmingsplan Buitengebied, Onderstalstraat 2, Herveld vanaf donderdag 20 mei 2021 tot en met woensdag 30 juni 2021 ter inzage ligt. Situatietekening ontwerpbestemmingsplan Buitengebied, Onderstalstraat 2, HerveldU kunt de stukken inzien tijdens openingstijden bij de informatiebalie van het gemeentehuis Overbetuwe Elst. In verband met de coronamaatregelen kan dat alleen als u daarvoor een afspraak maakt via telefoonnummer 14 0481 of via mail info@overbetuwe.nl.

Waar gaat het bestemmingsplan over?

Het plan maakt het gebruik van de woning als ondersteunend kantoor bij het naastgelegen bedrijf juridisch-planologisch mogelijk.

Waar kunt u het plan online inzien?

Het ontwerpbestemmingsplan en de bijbehorende stukken kunt u ook bekijken op ruimtelijkeplannen.nl 
De bronbestanden zijn beschikbaar via digitaleplannen.nl 

Wilt u een reactie geven?

Tot en met woensdag 30 juni 2021 kan iedereen schriftelijk (niet per e-mail) of mondeling een zienswijze op het ontwerpplan geven bij de gemeenteraad, Antwoordnummer 175, 6660 VB Elst. Als u mondeling uw zienswijze kenbaar wilt maken, moet u eerst een afspraak maken met het team Omgeving, bereikbaar via 14 0481.

U kunt ook via deze website een zienswijze indienen. U logt dan in via DigiD.

Documenten

Documenten ontwerpbestemmingsplan Buitengebied, Onderstalstraat 2, Herveld