Ontwerpbestemmingsplan "Buitengebied, Noordhoeksestraat 2, Driel"

Burgemeester en wethouders maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend, dat het ontwerpbestemmingsplan "Buitengebied, Noordhoeksestraat 2, Driel" vanaf donderdag 25 juli 2019 tot en met woensdag 4 september 2019 ter inzage ligt.
U kunt de stukken inzien tijdens openingstijden bij de informatiebalie van het gemeentehuis Overbetuwe Elst.

luchtfoto Noordhoeksestraat 2 DrielWaar gaat het bestemmingsplan over?

Het plan maakt de bouw van 1 vrijstaande woning op het perceel aan de Noordhoeksestraat 2 in Driel juridisch-planologisch mogelijk. Het agrarisch bedrijf op het perceel Noordhoeksestraat 2 wordt beëindigd.
Ter compensatie voor de bouw van de woning wordt de voormalige agrarische bedrijfsbebouwing (circa 950 m2) gesloopt.

Waar kunt u het plan online inzien?

Het ontwerpbestemmingsplan en de bijbehorende stukken kunt u ook bekijken op www.ruimtelijkeplannen.nl.
De bronbestanden zijn beschikbaar via bronro.overbetuwe.nl.

Wilt u een reactie geven?

Tot en met woensdag 4 september 2019 kan iedereen schriftelijk (niet per e-mail) of mondeling een zienswijze op het ontwerpplan geven bij de gemeenteraad, Antwoordnummer 175, 6660 VB Elst. Als u mondeling uw zienswijze kenbaar wilt maken, moet u eerst een afspraak maken met het team Beleidsrealisatie, bereikbaar via 14 0481.

U kunt ook een zienswijze indienen. Gebruik daarvoor de zoekterm ‘zienswijze indienen’. U logt dan via DigiD in en kunt zo uw zienswijze indienen.

 

Documenten

Ontwerpbestemmingsplan "Buitengebied, Noordhoeksestraat 2, Driel"