Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied, Grote Molenstraat 155 en Raaijsestraat ongenummerd, Elst

Burgemeester en wethouders maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend, dat het ontwerpbestemmingsplan Buitengebied, Grote Molenstraat 155 en Raaijsestraat ongenummerd, Elst vanaf donderdag 21 april 2022 tot en met woensdag 1 juni 2022 ter inzage ligt. Situatietekening ontwerpbestemmingsplan Buitengebied, Grote Molenstraat 155 en Raaijsestraat ongenummerd, ElstU kunt de stukken inzien tijdens openingstijden bij de informatiebalie van het gemeentehuis Overbetuwe Elst. 

Waar gaat het bestemmingsplan over?

Het plan maakt het verwijderen van de woonbestemming aan de Grote Molenstraat 155 in Elst in combinatie met de bouw van een woning met bijgebouw op het naastgelegen perceel aan de Raaijestraat in het kader van de uitkoopregeling voor woningen onder een hoogspanningsverbinding juridisch-planologisch mogelijk.

Waar kunt u het plan online inzien?

Het ontwerpbestemmingsplan en de bijbehorende stukken kunt u ook bekijken op ruimtelijkeplannen.nl .
De bronbestanden zijn beschikbaar via digitaleplannen.nl 

Wilt u een reactie geven?

Tot en met woensdag 1 juni 2022 kan iedereen schriftelijk (niet per e-mail) of mondeling een zienswijze op het ontwerpplan geven bij de gemeenteraad, Antwoordnummer 175, 6660 VB Elst. Als u mondeling uw zienswijze kenbaar wilt maken, moet u eerst een afspraak maken met het team Omgeving, bereikbaar via 14 0481.

U kunt ook via deze website een zienswijze indienen. U logt dan via DigiD in en kunt zo uw zienswijze indienen.

Documenten

Documenten ontwerpbestemmingsplan Buitengebied, Grote Molenstraat 155 en Raaijsestraat ongenummerd, Elst