Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied, Grote Molenstraat 108 en ongenummerd, Elst

Burgemeester en wethouders maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend, dat het ontwerpbestemmingsplan Buitengebied, Grote Molenstraat 108 en ongenummerd, Elst vanaf donderdag 10 oktober 2019 tot en met woensdag 20 november 2019 ter inzage ligt. U kunt de stukken inzien tijdens openingstijden bij de informatiebalie van het gemeentehuis Overbetuwe Elst.

Waar gaat het bestemmingsplan over?Luchtfoto Grote Molenstraat 108 en ongenummers

Het plan maakt de vergroting van de maximale inhoud van de nieuw te bouwen woning nabij het perceel Grote Molenstraat 108 in Elst juridisch-planologisch mogelijk.

Waar kunt u het plan online inzien?

Het ontwerpbestemmingsplan en de bijbehorende stukken kunt u ook bekijken op www.ruimtelijkeplannen.nl. De bronbestanden zijn beschikbaar via bronro.overbetuwe.nl.

Wilt u een reactie geven?

Tot en met woensdag 20 november 2019 kan iedereen schriftelijk (niet per e-mail) of mondeling een zienswijze op het ontwerpplan geven bij de gemeenteraad, Antwoordnummer 175, 6660 VB Elst. Als u mondeling uw zienswijze kenbaar wilt maken, moet u eerst een afspraak maken met het team Beleidsrealisatie, bereikbaar via
14 0481.

U kunt ook een zienswijze indienen. U logt dan via DigiD in en kunt zo uw zienswijze indienen.

 

Documenten

Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied, Grote Molenstraat 108 en ongenummerd, Elst