Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied, Elster Grindweg 22 en Hoenveldsestraat ongenummerd, Driel

Burgemeester en wethouders maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend, dat het ontwerpbestemmingsplan Buitengebied, Elster Grindweg 22 en Hoenveldsestraat ongenummerd, Driel vanaf donderdag 18 juli 2019 tot en met woensdag 28 augustus 2019 ter inzage ligt. U kunt de stukken inzien tijdens openingstijden bij de informatiebalie van het gemeentehuis Overbetuwe Elst.

luchtfotoWaar gaat het bestemmingsplan over?

Het plan maakt de realisatie van drie woningen, waarvan twee op het perceel Elster Grindweg 22, Driel en één op het perceel Hoenveldsestraat ongenummerd, Driel juridisch-planologisch mogelijk. Het agrarisch bedrijf op het perceel Elster Grindweg 22 te Driel wordt beëindigd. Ter compensatie voor de bouw van de woningen wordt de voormalige agrarische bebouwing (ruim 3.000 m²) gesloopt.

Waar kunt u het plan online inzien?

Het ontwerpbestemmingsplan en de bijbehorende stukken kunt u ook bekijken op www.ruimtelijkeplannen.nl.  De bronbestanden zijn beschikbaar via bronro.overbetuwe.nl.

Wilt u een reactie geven?

Tot en met woensdag 28 augustus 2019 kan iedereen schriftelijk (niet per e-mail) of mondeling een zienswijze op het ontwerpplan geven bij de gemeenteraad, Antwoordnummer 175, 6660 VB Elst. Als u mondeling uw zienswijze kenbaar wilt maken, moet u eerst een afspraak maken met het team Beleidsrealisatie, bereikbaar via 14 0481.

U kunt ook via een zienswijze indienen. U logt dan via DigiD in en kunt zo uw zienswijze indienen.

 

Documenten

Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied, Elster Grindweg 22 en Hoenveldsestraat ongenummerd, Driel