Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied, Bredestraat-Noord 6, Herveld

Burgemeester en wethouders maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend, dat het ontwerpbestemmingsplan Buitengebied, Bredestraat-Noord 6, Herveld vanaf donderdag 16 mei 2019 tot en met woensdag 26 juni 2019 ter inzage ligt.

Luchtfoto Bredestraat NoordWaar gaat het bestemmingsplan over?

Het plan maakt de functieverandering van de percelen Bredestraat-Noord 6 en 7 te Herveld juridisch-planologisch mogelijk. Op het perceel Bredestraat-Noord 6 wordt bebouwing gesloopt en extra verevening gerealiseerd. Op het perceel Bredestraat-Noord 7 wordt een kas gesloopt en een vrijstaande woning met bijgebouw mogelijk gemaakt.

Waar kunt u het plan online inzien?

Het ontwerpbestemmingsplan en de bijbehorende stukken kunt u ook bekijken op www.ruimtelijkeplannen.nl. De bronbestanden zijn beschikbaar via bronro.overbetuwe.nl.

Wilt u een reactie geven?

Tot en met woensdag 26 juni 2019 kan iedereen schriftelijk (niet per e-mail) of mondeling een zienswijze op het ontwerpplan geven bij de gemeenteraad, Antwoordnummer 175, 6660 VB Elst. Als u mondeling uw zienswijze kenbaar wilt maken, moet u eerst een afspraak maken met het team Beleidsrealisatie, bereikbaar via 14 0481.

U kunt ook een zienswijze indienen.  U logt dan via DigiD in en kunt zo uw zienswijze indienen.

 

Documenten

Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied, Bredestraat-Noord 6, Herveld