Kennisgeving Notitie Reikwijdte en Detailniveau planMER RES Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen

In de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen werken zestien gemeenten, de provincie Gelderland, drie waterschappen en netbeheerder Liander samen aan duurzame energie met een Regionale Energie Strategie (RES). In de RES staat hoe we in onze regio van fossiele energie overschakelen op duurzame elektriciteit en duurzame warmte. In de RES 1.0 spraken we af om in 2030 1,62 TWh duurzame elektriciteit op te wekken. De RES sluit aan op de lokale ‘Omgevingsvisie Overbetuwe 2040’ én ‘Routekaart Duurzaam Overbetuwe’.

Onderzoek

We werken samen aan realisatie van de afspraken uit de RES 1.0. Daarbij willen we de link tussen RES en ons lokale Omgevingsbeleid aanscherpen. Hiervoor is onderzoek naar milieu nodig, dit noemen we een milieueffectrapportage (planMER). Zo’n onderzoek laat zien welke milieueffecten plaatsvinden wanneer de voorgenomen duurzame energieopwek uit het RES 1.0 wordt gerealiseerd. De planMER geeft vanuit de milieuaspecten inzicht in gebieden die geschikt, geschikt te maken of ongeschikt zijn voor de ontwikkeling van duurzame energie. Dit planMER is een rapportage op hoofdlijnen, heeft als startpunt RES 1.0 en beslaat de hele regio. De planMER verschilt daarmee van een projectMER, die milieueffecten onderzoekt op detail- en projectniveau.


Geen besluit, wel rapport

Het resultaat van het onderzoek komt in een rapport, de milieueffectrapportage (planMER). Dit rapport is geen besluit. Het is aan de colleges en gemeenteraden van de betrokken gemeenten om integraal af te wegen hoe zij de uitkomsten van dit onderzoek een plek geven in de besluiten die zij nemen. Met de uitkomsten van het onderzoek kunnen zij de RES 1.0 aanscherpen en verrijken richting de RES 2.0. Daarmee zorgen we voor nieuwe energie van, voor en door de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen!

Het MER-proces

Om tot een milieueffectrapportage te komen doorlopen we twee fasen:  

Fase 1: Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD);

Fase 2: Milieueffectenrapportage (PlanMER). 

 

Momenteel bevinden we ons in de eerste fase: de NRD. In deze notitie bepalen we wat en tot welk niveau we gaan onderzoeken in het milieueffectenrapport. Het beantwoordt de vragen: welke milieueffecten gaan we onderzoeken, voor welke mogelijke energietechnieken en hoe gaan we dit doen. 

Online informatieavond

Graag informeren we u over wat er in de concept NRD staat. Daarvoor organiseren we een regionale online informatieavond. Deze avond vindt plaats op 3 november en start om 19:30 uur. Aanmelden voor deze avond is noodzakelijk en kan via de volgende link of QR-code: https://forms.office.com/r/HfSV25ESEi.

Geef uw reactie

Vanaf maandag 24 oktober 2022 ligt de concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau ter inzage op de 16 gemeentehuizen in de regio, in het Gelderse provinciehuis en via de gemeentelijke en provinciale websites. Tot en met vrijdag 23 december heeft u de mogelijkheid om te reageren op de concept NRD en kunnen zienswijzen (meningen) worden ingediend. Het indienen van een zienswijze kan op twee manieren:

  • Stuur uw zienswijze onder vermelding van de naam van uw gemeente naar res@groenemetropoolregio.nl
  • Of stuur een brief naar:

RES Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen
t.a.v. Rien Ramerman
Nijverheidsweg 2a
6662 NG te Elst,
Vermeld in uw brief  ‘Zienswijze NRD’.

Wat gebeurt er met uw reactie

Alle zienswijzen worden gebundeld en beantwoord in een Nota van Beantwoording. Deze nota wordt onderdeel van de definitieve NRD. De NRD is het vertrekpunt voor de Milieueffectrapportage. Een extern adviesbureau stelt vervolgens het Milieueffectrapport op.

Documenten

documenten Kennisgeving Notitie Reikwijdte en Detailniveau planMER RES Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen