Integraal Kwaliteitsplan Openbare Ruimte

De openbare ruimte van een gemeente: dat zijn alle wegen, het groen, het straatmeubilair, de bruggen, viaducten en tunnels en het water die voor iedereen toegankelijk zijn. De gemeente Overbetuwe vindt het belangrijk dat de openbare ruimte er verzorgd uitziet zodat alle inwoners zich prettig en veilig voelen. En de openbare ruimte speelt ook een belangrijke rol bij maatschappelijke vraagstukken in de gemeente.

Om grote opgaven zoals klimaatadaptatie, biodiversiteit en gezondheid een plek kunnen geven in de openbare ruimte, heeft de gemeente het afgelopen jaar het Integraal Kwaliteits Plan Openbare Ruimte (IKP OR) opgesteld. De concept-versie van dit plan is nu afgerond. Het college van burgemeester en wethouders heeft het op 1 december vastgesteld, en in het voorjaar van 2021 besluit de gemeenteraad definitief over het plan. 

Integraal Kwaliteits Plan Openbare Ruimte (concept)

De gemeente Overbetuwe wil dat de openbare ruimte zo goed mogelijk aansluit bij wat mensen buiten willen doen. Dit IKP OR is dan ook tot stand gekomen door te denken vanuit het gebruik. Inwoners konden via een online enquête aangeven wat zij belangrijk vinden, en met dorpsraden en vertegenwoordigers van winkelgebieden en bedrijventerreinen zijn interviews gehouden. De uitkomsten van de online enquête vindt u hierDe dorpsraden hebben de vragenlijst  ingevuld en van een gesprek met de winkelgebieden en bedrijventerreinen is een verslag geschreven.

Verschillend gebruik

Niet overal wordt de openbare ruimte hetzelfde gebruikt. Op bedrijventerreinen staat werken centraal en in het buitengebied ligt de nadruk bijvoorbeeld op het agrarisch gebruik door de boeren, natuur, landschap en recreatie. De gemeente Overbetuwe is daarom in dit plan opgedeeld in zeven verschillende functiegebieden, die elk een eigen gebruik en inrichting hebben: dorpscentra, woongebieden, het buitengebied, bedrijventerreinen, groengebieden, de hoofdstructuur en OV-knooppunten. Het IKP OR beschrijft per functiegebied hoe de inrichting ervan kan bijdragen aan maatschappelijke opgaven, en waar we het beste op kunnen inzetten. 

Het IKP OR beschrijft ook wat de inrichting en het onderhoud van de openbare ruimte kosten, bij een aantal verschillende scenario’s. Het IKP OR maakt het zo voor de inwoners en ondernemers van Overbetuwe duidelijk wat zij mogen verwachten van de openbare ruimte. Het plan maakt duidelijjk dat de openbare ruimte een waardevol bezit is en laat zien hoe inwoners hier hun steentje aan bij kunnen dragen. 

Contact

Heeft u vragen? Neem dan contact op met B. Colen, via b.colen@overbetuwe.nl  of via telefoonnummer 14 0481.