Integraal kwaliteitsplan openbare ruimte

Vragenlijst over de buitenruimte (openbare ruimte) 

Tussen 8 april en 8 mei heeft onze vragenlijst ‘Wat vindt u belangrijk voor de buitenruimte van gemeente Overbetuwe?’ online gestaan. Dit hebben we gedaan omdat we werken aan een nieuwe visie: het Integraal Kwaliteitsplan Openbare Ruimte. De uitkomsten van de vragenlijst helpen ons om keuzes te maken voor deze visie. 

Uitkomsten

We hebben 565 reacties ontvangen van inwoners uit verschillende dorpskernen en van verschillende leeftijdsgroepen. In deze samenvatting (pdf, 12.673 kb)  kunt u de uitkomsten lezen. De uitkomsten zijn anoniem en zijn niet herleidbaar naar individuen. We hebben deze vragen ook gesteld aan dorpsraden, vertegenwoordigers van winkelgebieden en bedrijventerreinen in Overbetuwe. De dorpsraden hebben hiervoor de vragenlijst (pdf, 4.023 kb) ingevuld en van een gesprek met de winkelgebieden en bedrijventerreinen is een verslag (pdf, 335 kb) geschreven.

Van uitkomsten naar visie

De uitkomsten brengen we samen met de uitkomsten uit de vragenlijst voor inwoners. Deze wegen allemaal even zwaar. Hierdoor krijgen wij een compleet beeld over de gewenste kwaliteit van de openbare ruimte en kunnen wij keuzes maken. Dit leidt uiteindelijk tot een visie voor de openbare ruimte per functiegebied (zoals woonwijken, het buitengebied en bedrijventerreinen). Dit is belangrijk, omdat we een prettige buitenruimte willen. Door deze goed in te richten en te onderhouden zorgen we ervoor dat we een fijne leefomgeving creëren voor inwoners van gemeente Overbetuwe, voor nu en in de toekomst.

Definitieve visie

De conceptvisie met scenario’s per gebied, inclusief de financiële gevolgen, leggen we in het najaar van 2020 voor aan het college en de gemeenteraad. Na vaststelling door de gemeenteraad delen we de definitieve visie over de openbare ruimte met u.

Contact

Heeft u vragen? Neem dan contact op met Laura Barnhoorn via laura.barnhoorn@planterra.nl. Planterra is het adviesbureau dat ons helpt bij dit project.