Inspraak voorontwerp bestemmingsplan "Herveld, Grintpad Oost en West"

Burgemeester en wethouders maken op grond van artikel 4 van de Inspraakverordening bekend, dat het voorontwerpbestemmingsplan "Herveld, Grintpad Oost en West" vanaf donderdag 13 december 2018 tot en met woensdag 23 januari 2019 ter inzage ligt.Luchtfoto Grintpad Herveld Oost en West

Waar gaat het bestemmingsplan over?

Het plan maakt de realisatie van 17 woningen juridisch-planologisch mogelijk. Waarvan 16 woningen worden  gerealiseerd aan het Grintpad ongenummerd te Herveld (onderverdeeld in 9 patiowoningen en 7 aanééngebouwde woningen) en 1 vrijstaande woning aan de Bredestraat-Zuid ongenummerd te Herveld (tussen nr. 9 en 17).

Waar kunt u het plan online inzien?

Het voorontwerp en de bijbehorende stukken kunt u ook bekijken op www.ruimtelijkeplannen.nl. De bronbestanden zijn beschikbaar via bronro.overbetuwe.nl.

Wilt u een reactie geven?

Tot en met woensdag 23 januari 2019 kunt u als inwoner van de gemeente Overbetuwe of als belanghebbende schriftelijk (niet per e-mail) of mondeling een inspraakreactie indienen. Als u mondeling uw inspraakreactie wilt geven, moet u eerst een afspraak maken met het team Beleidsrealisatie, bereikbaar via 14 0481. 

 

Documenten Inspraak voorontwerp bestemmingsplan "Herveld, Grintpad Oost en West"