Inspraak voorontwerp bestemmingsplan “Elst, Rijzenburg, Rijksweg-Noord 86-88”

Burgemeester en wethouders maken op grond van artikel 4 van de Inspraakverordening bekend, dat het voorontwerpbestemmingsplan “Elst, Rijzenburg, Rijksweg-Noord 86-88” vanaf donderdag 30 mei 2019 tot en met woensdag 10 juli 2019 ter inzage ligt.Luchtfoto plangebied Rijzenburg

Waar gaat het bestemmingsplan over?

Het plan maakt de bouw van 10 woningen en 11 wooneenheden bij het boerderijencomplex Rijzenburg  aan de Rijksweg-Noord 86-88 juridisch-planologisch mogelijk.

Waar kunt u het plan online inzien?

Het voorontwerpbestemmingsplan en de bijbehorende stukken kunt u ook bekijken op www.ruimtelijkeplannen.nl. De bronbestanden zijn beschikbaar via bronro.overbetuwe.nl.

Wilt u een reactie geven?

Tot en met woensdag 10 juli 2019 kunt u als inwoner van de gemeente Overbetuwe of als belanghebbende schriftelijk (niet per e-mail) of mondeling een inspraakreactie indienen. Als u mondeling uw inspraakreactie wilt geven, moet u eerst een afspraak maken met het team Beleidsrealisatie, bereikbaar via 14 0481. 

U kunt ook een inspraakreactie indienen.  U logt dan via DigiD in en kunt zo uw inspraakreactie geven.

 

Documenten

Inspraak voorontwerp bestemmingsplan “Elst, Rijzenburg, Rijksweg-Noord 86-88”