Inspraak ‘Architectonische vormgevingsambitie Spoorkruising Rijksweg-Noord’

Burgemeester en wethouders maken op grond van artikel 12 van de Woningwet en artikel 4 van de Inspraakverordening bekend, dat de ‘Architectonische vormgevingsambitie Spoorkruising Rijksweg-Noord’ vanaf donderdag 8 november 2018 tot en met woensdag Tekening Spoorkruising Rijksweg-Noord19 december 2018 ter inzage ligt.

Waar gaat de vormgevingsambitie over?

Deze vormgevingsambitie legt de uitgangspunten voor landschappelijke inpassing en inrichting, architectuur en stedenbouw vast voor de nieuwe ongelijkvloerse Spoorkruising Rijksweg-Noord te Elst. Dit plan dient als inspiratiebron voor architecten en als toetsingskader voor de commissie Ruimtelijke Kwaliteit. Dit plan is een aanvulling/wijziging op de Welstandsnota van de gemeente Overbetuwe.

Wilt u een reactie hierop geven?

Tot en met woensdag 19 december 2018 kunt u als inwoner van de gemeente Overbetuwe of als belanghebbende schriftelijk (niet per e-mail) of mondeling een inspraakreactie indienen. Als u mondeling uw inspraakreactie wilt geven, moet u eerst een afspraak maken met het team Beleidsrealisatie, bereikbaar via 14 0481.

 

Documenten Inspraak ‘Architectonische vormgevingsambitie Spoorkruising Rijksweg-Noord’