Documenten vastgesteld beeldkwaliteitsplan "Landschappelijke inpassing De Wuurde 112, Elst"