Publicatie vastgesteld beeldkwaliteitsplan "Landschappelijke inpassing De Wuurde 112, Elst"

Burgemeester en wethouders maken bekend dat het beeldkwaliteitsplan "Landschappelijke inpassing De Wuurde 112, Elst" op 13 november 2018 door de gemeenteraad is vastgesteld. luchtfoto De Wuurde 112

Waar gaat het beeldkwaliteitsplan over?

Dit beeldkwaliteitsplan legt de uitgangspunten voor architectuur en stedenbouw vast voor de bouw van 3 vrijstaande woningen op het perceel De Wuurde 112, Elst. Dit plan dient als inspiratiebron voor architecten en als toetsingskader voor de commissie Ruimtelijke Kwaliteit. Dit plan is een aanvulling/wijziging op de Welstandsnota van de gemeente Overbetuwe.

U kunt het beeldkwaliteitsplan vanaf donderdag 29 november 2018 inzien. U kunt de stukken inzien via het omgevingsloket gemeentehuis Overbetuwe, Elst (maandag t/m vrijdag van 8.30 - 13.00 uur). U kunt ook een afspraak maken met een medewerker van het omgevingsloket via 14 0481.

De Algemene wet bestuursrecht bepaalt dat het niet mogelijk is tegen dit raadsbesluit bezwaar te maken of beroep in te stellen.

Documenten: vastgesteld beeldkwaliteitsplan "Landschappelijke inpassing De Wuurde 112, Elst"