Publicatie vastgesteld beeldkwaliteitsplan “Inrichtingsplan Hollanderbroeksestraat 45, Elst”

Burgemeester en wethouders maken bekend dat het beeldkwaliteitsplan “Inrichtingsplan Hollanderbroeksestraat 45, Elst” op 13 november 2018 door de gemeenteraad is vastgesteld.

Waar gaat het beeldkwaliteitsplan over?

Luchtfoto Hollanderbroeksestraat 45 ElstDit beeldkwaliteitsplan legt de uitgangspunten voor architectuur en stedenbouw vast voor de herbouw van een woning en de bouw van een woongebouw met maximaal twee wooneenheden op het perceel Hollanderbroeksestraat 45, Elst.
Dit plan dient als inspiratiebron voor architecten en is een toetsingskader voor de commissie Ruimtelijke Kwaliteit. Het plan is een aanvulling/wijziging op de Welstandsnota van de gemeente Overbetuwe.

U kunt het beeldkwaliteitsplan vanaf donderdag 29 november 2018 inzien. U kunt de stukken inzien via het omgevingsloket gemeentehuis Overbetuwe, Elst (maandag t/m vrijdag van 8.30 - 13.00 uur).
U kunt ook een afspraak maken met een medewerker van het omgevingsloket via 14 0481.

De Algemene wet bestuursrecht bepaalt dat het niet mogelijk is tegen dit raadsbesluit bezwaar te maken of beroep in te stellen.

Documenten: vastgesteld beeldkwaliteitsplan “Inrichtingsplan Hollanderbroeksestraat 45, Elst”