Publicatie vastgesteld beeldkwaliteitplan ‘Op Zuid in Zetten’

Luchtfoto Op Zuid in ZettenBurgemeester en wethouders maken bekend dat het beeldkwaliteitplan ‘Op Zuid in Zetten’ op 2 oktober 2018 door de gemeenteraad is vastgesteld.

Waar gaat het beeldkwaliteitplan over?

Dit beeldkwaliteitplan legt de uitgangspunten voor architectuur en stedenbouw vast voor de woningen in ‘Zetten-Zuid’. Dit plan dient als inspiratiebron voor architecten en is een toetsingskader voor de commissie Ruimtelijke Kwaliteit. Het plan is een aanvulling/wijziging op de Welstandsnota van de gemeente Overbetuwe.

U kunt het beeldkwaliteitplan vanaf donderdag 18 oktober 2018 inzien. U kunt de stukken inzien via het omgevingsloket gemeentehuis Overbetuwe, Elst (maandag t/m vrijdag van 8.30 - 13.00 uur).
U kunt ook een afspraak maken met een medewerker van het omgevingsloket via 14 0481.

De Algemene wet bestuursrecht bepaalt dat het niet mogelijk is tegen dit raadsbesluit bezwaar te maken of beroep in te stellen.

 

Documenten: Publicatie vastgesteld beeldkwaliteitplan ‘Op Zuid in Zetten’