Nieuwsbericht: Werkzaamheden bij 1e Weteringsewal voor bodemonderzoek

Het is nu nodig om bodemonderzoek te doen bij de 1e Weteringsewal. Welke onderzoeken we doen, waarom dit nodig is en wanneer we aan het werk gaan in het gebied, leest u in dit artikel.

Niet gesprongen explosieven opsporen en veilig verwijderen

In de bodem kunnen explosieven liggen. Dit zijn vaak overblijfselen van uit de Tweede Wereldoorlog. We bekijken waar deze in de bodem liggen. Zodra we dat weten, kunnen we ze op een veilige manier laten verwijderen. Zo kunnen we straks veilig werken in het gebied.

Archeologie onderzoek

Ook doen we onderzoek naar archeologie. Dat doen we door middel van grondboringen. Zodra het gebied vrij is van explosieven, kunnen we archeologische grondboringen doen.

Bomen, struiken en hekwerk verwijderen

Om deze onderzoeken goed uit te kunnen voeren, is het nodig dat er geen struiken en bomen staan. Ook verwijderen we het hekwerk langs de 1e Weteringsewal. Op bijgevoegde tekening staat om welk gebied het precies gaat.

Planning

Al deze onderzoeken vinden plaats in oktober 2018. Daarom kappen we de bomen en verwijderen we de struiken en het hekwerk voor 1 oktober 2018.

tractor rijdt over de spoorwegonvergang aan de 1e Weteringsewal