Woonwagenlocaties

Burgemeester en wethouders van Overbetuwe vinden de Platenmakersstraat in Elst en het westelijk stationsgebied in Zetten* de meest geschikte plaatsen in de gemeente voor woonwagens. Daarbij baseren ze zich op een locatiestudie die ze hebben uitgevoerd. Omwonenden en woonwagenbewoners zijn geïnformeerd. Voor omwonenden zijn er begin oktober informatiebijeenkomsten geweest. De gemeenteraad beslist eind januari 2021 definitief over de locatiekeuze.

Meer plaatsen voor woonwagens nodig

Alle Nederlandse gemeenten hebben van het Rijk de opdracht gekregen om voldoende plaatsen voor woonwagens aan te wijzen en in te richten. Overbetuwe heeft nu 9 standplaatsen voor woonwagens. Deze zijn verdeeld over 3 woonwagenlocaties in Zetten, Herveld en Heteren. Uit een onderzoek naar de behoefte onder woonwagenbewoners kwam het advies om op korte termijn in totaal 5 tot 6 extra standplaatsen aan te leggen, op een of twee locaties. Op een later moment zouden er nog in totaal 5 tot 6 standplaatsen bij kunnen komen.  

Onderzoek naar geschikte plaatsen

Overbetuwe heeft onderzocht welke plaatsen in de gemeente het meest geschikt zijn voor extra woonwagens. De gemeenteraad bepaalde in december 2019 de uitgangspunten voor het onderzoek, onder meer:
•    Er moeten 2 locaties komen, een in het oostelijk en een in het westelijk deel van de gemeente
•    De locatie moet groot genoeg zijn, ook om er later misschien meer woonwagens bij te zetten.
•    De locatie moet goed passen in de omgeving.  

Na een eerste selectie van 103 locaties, zijn uiteindelijk 17 locaties uitgebreider onderzocht. Burgemeester en wethouders hebben een voorkeur voor 2 kleinschalige locaties: de Platenmakersstraat in Elst, en het westelijk stationsgebied in Zetten. Deze locaties scoren het hoogst op de uitgangspunten. Per locatie komen er  2 tot 4 woonwagens te staan. Zo nodig kunnen er per locatie later nog 2 tot 4 woonwagens bij komen.  In de Platenmakersstraat in Elst komen de woonwagens ten oosten óf ten westen van de volkstuinen – de volkstuinen blijven bestaan. 

Inschrijven bij gemeente

Woonwagenbewoners kunnen zich bij de gemeente Overbetuwe inschrijven voor een plek op één van de plaatsen. Om een plek te krijgen, moeten de bewoners voldoen aan bepaalde voorwaarden. De gemeenteraad bepaalde deze voorwaarden in juni. De gemeente beslist op basis daarvan wie een standplaats krijgt. Daarbij kijkt ze onder meer naar familiebanden en binding met Overbetuwe.

In 2022 klaar voor gebruik

De gemeente verwacht dat de woonwagenplaatsen in 2022 klaar zijn voor gebruik. Als de gemeenteraad akkoord gaat met de voorgestelde plaatsen, start de procedure om het bestemmingsplan te wijzigen. Omwonenden en andere belanghebbenden kunnen daarover dan hun mening geven.

Actueel

Collegebesluit om locaties Stationsomgeving Zetten en Platenmakersstraat Elst aan de gemeenteraad voor te stellen als woonwagenlocatie (10 november 2020)

Contact en meer informatie

Tijdens de bijeenkomsten op 8 en 9 oktober zijn veel vragen gesteld over de woonwagenlocaties. De vragen en antwoorden vindt u hier. 

Hebt u andere vragen? Mail naar woonwagenlocaties@overbetuwe.nl

Locatie Platenmakersstraat ElstLocatie westelijk stationsgebied Zetten

 

 

 

 

 

Locatie Platenmakersstraat Elst                 Locatie westelijk stationsgebied Zetten

 

Documenten

Collegevoorstel woonwagenlocaties
Locatiestudie
STEC behoeftenonderzoek woonwagenstandplaatsen 
Communicatie- en participatieplan
Presentatie online bijeenkomst Zetten 8 oktober
Presentatie online bijeenkomst Elst 8 oktober

Nieuwsbrief

Wilt u in de toekomst op de hoogte worden gehouden over dit onderwerp? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief: