Onderzoek naar windmolens op en rond de Veluwe

Onderzoek van de provincie Gelderland en vier RES-regio’s wijst uit dat het bouwen van windmolens in het natuur(kern)gebied Veluwe tot 2030 niet realistisch is. De verkenning concludeert ook dat in een zone van 1 tot 8 kilometer rond de Veluwe wellicht minder nieuwe windmolens gepland en gebouwd kunnen worden dan waar eerder van werd uitgegaan.

De provincie Gelderland heeft inmiddels aan wethouder Horsthuis-Tangelder (Duurzaamheid) bevestigd dat deze verkenning geen gevolgen heeft voor de twee windparken die in Overbetuwe in voorbereiding zijn, het windpark bij Park15 en Windpark Midden-Betuwe. Voor deze windparken is de procedure al gestart en deze kan vooralsnog vervolgd worden. Dat neemt niet weg dat in het vervolgtraject de effecten op milieu en natuur natuurlijk wel uitgebreid moeten worden onderzocht in een MER. De parken moeten vanzelfsprekend voldoen aan de bestaande regelgeving op dit gebied. Dit blijft een belangrijk aspect in het vervolgtraject, en zal mede bepalen of de parken er uiteindelijk komen. 

De verkenning zelf vindt u hier