Informatie over aanpak milieu-onderzoek Windpark Midden-Betuwe (NRD)

De gemeenten Overbetuwe en Neder-Betuwe werken samen aan het ontwikkelen van een plan voor Windpark Midden-Betuwe. Hiervoor is nu een concept-Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) opgesteld. In deze notitie staat onder meer beschreven hoe de milieueffecten van het windpark worden onderzocht en welke onderzoeken er precies staan gepland. U kunt reageren op deze NRD tot en met 30 december 2020.

De gemeenten Overbetuwe en Neder-Betuwe werken samen aan het ontwikkelen van een plan voor Windpark Midden-Betuwe. Het windpark is gepland in het gebied globaal tussen Zetten en Dodewaard, ter weerszijden van de A15. Samen met de twee initiatiefnemers van het windpark doen de gemeenten nu een haalbaarheidsonderzoek naar de realisatie van dit windpark. 

Om dit haalbaarheidsonderzoek zorgvuldig te doen, maken we eerst een milieueffectrapportprocedure (m.e.r.) voor dit windpark. Zo kunnen we de effecten van het windpark op het milieu een volwaardige plaats geven in de besluitvorming.
Voorafgaand aan deze m.e.r. is er nu een concept-Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) opgesteld. In deze notitie staat onder meer beschreven hoe de milieueffecten van het windpark worden onderzocht en welke onderzoeken er precies staan gepland.

Burgemeester en wethouders van Overbetuwe en van Neder-Betuwe hebben deze concept-NRD nu vastgesteld. Reageren op deze concept-NRD is mogelijk tot en met 30 december 2020. 
De concept-NRD vindt u hier 
Meer informatie over de concept-NRD en over hoe u kunt reageren vindt u hier